Administrerende direktør - Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset søker en strategisk og engasjert administrerende direktør med hjerte for Nordland. Stillingen har stor spennvidde i oppgaver. Administrerende direktør vil lede en svært kompetent organisasjon med en godt etablert strategisk plan, ha fokus på både internt og eksternt samarbeid, og lede de strategiske og operative prosessene som skal sikre at Nordlandssykehuset når sine målsettinger og ambisjoner.

Den personen vi søker er tillitsskapende, robust og trygg, og trives godt i en kompleks lederrolle. Du er opptatt av å skape gode team, gode prosesser og høy kvalitet i arbeidet, og ser at god pasientbehandling er et resultat av nettopp dette.

Som leder er du omgjengelig og skaper gode relasjoner til menneskene rundt deg. Du er samtidig en tilstedeværende og synlig leder som kommuniserer godt. Med din entusiasme og inkluderende væremåte skaper du eierfølelse i organisasjonen og får med deg dine medarbeidere på den videre utviklingen av Nordlandssykehuset.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være

 • Lede en kompleks organisasjon med kvalitet og pasientsikkerhet som sentrale fokusområder
 • Sørge for høy innovasjonsgrad og riktig teknologi og kompetanse til å møte fremtidsutfordringene innen regionen
 • Stimulere til faglig utvikling og forskning
 • Sikre god økonomisk styring og kontroll av virksomheten
 • Gjøre gode strategiske valg, og lage gode og oppnåelige langsiktig planer
 • Sørge for høy kvalitet på pasientbehandling
 • Gjennomføre gode tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø
 • Sørge for en aktiv og konstruktiv ledergruppe
 • Skape god samhandling internt og med eksterne partnere

Bakgrunn/erfaring

 • Toppledererfaring fra større komplekse virksomheter
 • Har utarbeidet forretningsvisjon, og omskapt den til en gjennomførbar strategi
 • Erfaring med endrings- og omstillingsprosesser
 • Må kunne vise til økonomisk forsvarlig drift med fokus på bunnlinjen
 • Kan identifisere potensiell risiko og overvåker finansielle konsekvenser av egen aktivitet
 • God forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp
 • Forstår konsekvensen av fritt behandlingsvalg
 • Vant til å jobbe inn mot politiske miljøer
 • Det er ønskelig med erfaring i mediehåndtering og omdømmebygging
 • Gjerne kunnskap om Nordlands geografi og befolkning
 • Erfaring fra helsesektoren er ønskelig
 • Høyere relevant utdanning

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet sykehus
 • Mulighet til å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Trond Sandvik hos Headvisor, tlf. 91729682/95055233. Styreleder Odd Roger Enoksen kan også kontaktes på telf. 48161200. Søknad sendes snarest og innen 31. oktober 2021.