Regnskapsrevisor - Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Kommunerevisjonen i Oslo er Oslo kommunes valgte revisor. Vi søker én til to engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere til stilling som revisjonsrådgiver eller seniorrådgiver i vår Avdeling for regnskapsrevisjon. Avdelingen har i underkant av 20 medarbeidere. Det er kontakt og samarbeid på tvers av fagavdelingene i Kommunerevisjonen.

Regnskapsrevisjonen i kommunen bygger på internasjonale revisjonsstandarder, med enkelte tillegg for offentlig sektor. Revisjonen dokumenteres i Descartes. Vår hovedoppgave er å bekrefte at årsregnskap og årsberetning i det alt vesentlige avlegges i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Som et bidrag til å sikre at kommunens regnskap er avlagt uten vesentlig feilinformasjon, vurder vi risikoen for misligheter og feil samt gjennomgår internkontroll og regelverksetterlevelse på ulike områder innenfor økonomiforvaltningen. IT-revisjon er en integrert del av dette arbeidet. Vi avgir revisjonsberetning for Oslo kommune, kommunens kommunale foretak og enkelte stiftelser. I tillegg avgir vi revisjonsuttalelser på en rekke områder.

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon av kommunen og andre oppdrag i henhold til lov, forskrift og standarder
 • Planlegge, utføre, dokumentere, rapportere og følge opp revisjonen
 • Gi faglige råd og veiledning både internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor revisjon eller regnskap. Bachelor og solid arbeidserfaring kan kompensere for manglende master
 • Noen års revisjonserfaring fra kommune eller større virksomhet
 • Kjennskap til Descartes og uttrekk fra ulike økonomisystemer
 • Erfaring med å lede prosjektarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Proaktiv med sterk gjennomføringsevne
 • Gode analytiske evner
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Glad i teamarbeid

Vi tilbyr

 • Selvstendig stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et solid fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og videreutvikling
 • Tilgang til trimrom og mulighet for trim i arbeidstiden
 • God pensjonsordning

Spørsmål om stillingen rettes til Headvisor AS v/Kristin Haugen tlf. 971 55 441. Alle henvendelsene behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

SØK PÅ STILLINGEN