Daglig leder - ProFundo

Vårt hovedfokus er å finne de beste løsningene på de frivillige organisasjonenes behov innenfor CRM for fundraising, medlemshåndtering, kommunikasjon, abonnement, arrangement og salg.

Nåværende daglig leder går over i en nyopprettet stilling med fokus på strategisk kundeutvikling, og vi er derfor på jakt etter ny daglig leder som blir sentral i de videre vekstambisjonene til selskapet.

Som daglig leder er din viktigste oppgave å muliggjøre selskapets strategi sammen med styret, medarbeiderne og samarbeidspartnere. Dette lykkes du med gjennom å bidra til motiverte ansatte og fornøyde kunder. Du vil ha overordnet resultatansvar, og skal ivareta økonomifunksjonen i ledergruppen. Det er viktig at du ser muligheter i markedet, og kan bidra til å skape gode, langsiktige relasjoner til kundene.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring som leder, og gjerne som toppleder. I dette legger vi erfaring med å lede gjennom andre mennesker, samt å ha rapportert til et styre. Det er viktig at du har sterk økonomisk forståelse. Vi tror det er en fordel om du har erfaring med å lede en salgsorganisasjon eller en konsulentvirksomhet. Erfaring fra IT-selskap eller frivillige organisasjoner vil være en fordel, men er ikke et krav.

Som person er du strategisk, kommersiell og har god forretningssans. Du er initiativrik og opptatt av å sikre en mest mulig effektiv drift av selskapet. Vi ønsker samtidig en daglig leder som er god på å bygge team, og som genuint bryr seg om at våre kunder lykkes. Dette gjør man ved å involvere og skape forståelse, gjennom god kommunikasjon.

ProFundo kan tilby et variert, spennende og meningsfylt arbeid i et engasjerende, positivt og kreativt miljø. Selskapet har solid økonomi og engasjerte og kompetente eiere, styre og medarbeidere. Du vil få store muligheter til å påvirke videre utvikling i selskapet. ProFundo har kontorlokaler sentralt plassert på Kjøita i Kristiansand.

Ved spørsmål kontakt vår rådgiver hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. Spørsmål til vår rådgiver blir om ønskelig behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.