Kommunedirektør - Ørland kommune

Bli med på å utvikle en fremtidsrettet kommune!

Vi søker en trygg, samlende og tydelig leder som kombinerer god og forsvarlig drift med fokus på utvikling og kulturbygging. Du balanserer et strategisk og helhetlig lederskap med tydelig mål- og resultatstyring og viser stor handlekraft. Din evne til å samhandle og skape solide relasjoner til ansatte, folkevalgte, tillitsvalgte, næringsliv og andre sentrale aktører i kommunen og regionen, blir tillagt stor vekt. Du er opptatt av brukerorientering, innbyggerinvolvering og bruken av teknologi i tjenesteutvikling.

Som kommunedirektør har du en sentral rolle i regionen, og du må motiveres av samfunnsoppdraget. Du viser god rolleforståelse og er en kulturbygger som skaper grunnlag for stolthet, motivasjon og engasjement i organisasjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Som kommunedirektør skal du:

 • ha fokus på kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse
 • lede og videreutvikle en effektiv, tverrfaglig og kompetent organisasjon
 • sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • ha tydelig mål- og resultatstyring for å sikre bærekraftig utvikling
 • sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og at vedtak blir gjennomført
 • motivere egen organisasjon og skape engasjement
 • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene
 • sikre godt trepartssamarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har utstrakt ledererfaring fra komplekse organisasjoner, og som har god kjennskap til - og helst erfaring fra - offentlig forvaltning. Du har innsikt i å arbeide tett på politiske prosesser. Du har høyere utdanning og solid økonomiforståelse. Du har god gjennomføringskraft, mestrer styring, er tydelig i rollen som leder og legger til rette for tillit, mestring og motivasjon hos medarbeidere. Du bidrar til å bygge en kultur for nyskaping og læring, et godt arbeidsmiljø og med fokus på høy etisk bevissthet.

For å lykkes mener vi at vår øverste leder:

 • er resultatorientert og tydelig kommuniserer forventninger gjennom et positivt og inspirerende språk
 • takler press og klarer å være tilgjengelig fysisk og psykisk og sørger for at medarbeiderne føler seg sett
 • er imøtekommende og raus i møte med andre mennesker, samt unner andre suksess og gir anerkjennelse
 • viser omsorg for kollegaer, har humør og glimt i øyet

Personlige egenskaper vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr:

En spennende topplederstilling, der du sammen med medarbeidere og politikere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

Velkommen til Ørland – mulighetens kommune!

Videre prosess:

Søknadsfristen er 26.01.2022, men vi ser gjerne at du melder din interesse i god tid før fristens utløp.

Henvendelse om stillingen kan rettes til våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 / Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045. Du kan også kontakte leder for innstillingsutvalget Ogne Undertun i Ørland kommune, tlf. 906 46 619. Henvendelser kan gjøres i full fortrolighet.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.