Er du vår nye seksjonsleder i Statens naturoppsyn? - Miljødirektoratet

Vi søker en tydelig og utviklingsorientert leder som brenner for å arbeide med og i norsk natur!

Statens naturoppsyn (SNO) er en avdeling i Miljødirektoratet og er direktoratets operative feltorgan. Vi fører tilsyn med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt gjennom kontroll, informasjon og veiledning, og arbeider med registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging i naturen. Avdelingen har cirka 100 ansatte fordelt over hele landet, og har i tillegg en sentral stab lokalisert i Trondheim.

Vi søker en erfaren og utviklingsorientert leder som blir motivert av SNO sine arbeidsoppgaver. Lederstillingen er for seksjon tilsyn innland, som blant annet har ansvar for naturoppsyn i verneområder og motorferdsel i utmark. Alle i SNO jobber multifunksjonelt og bidrar i oppsynsoppgaver på tvers av SNO sine ansvarsområder. Seksjonen har 15 medarbeidere. Det geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er hele landet. Kontorsted er på Brattøra i Trondheim.

Du rapporterer til avdelingsdirektøren og inngår i avdelingens ledergruppe.

Stillingens hovedansvarsområder er å

 • lede og videreutvikle kompetente medarbeidere som jobber ute i felt
 • utvikle seksjonens ansvarsområder
 • styre og prioritere seksjonens oppgaver
 • skape konstruktive og gode relasjoner internt og eksternt

I denne stilingen er det nødvendig å av og til være tilgjengelig utover det som regnes som normal kontortid, og det kreves en del reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere, gjerne fra offentlig sektor
 • relevant utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis naturfaglig retning
 • god rolle- og forvaltningsforståelse
 • kjennskap til seksjonens fagområder er en fordel
 • erfaring fra operativt feltarbeid eller oppsynsarbeid, inkludert erfaring med HMS-arbeid, vil bli tillagt vekt
 • erfaring med media er en fordel i denne stillingen

Egenskaper

 • Du er tydelig og trygg i lederrollen og bidrar til å gjøre andre gode.
 • Du kommuniserer godt, har evnen til å motivere og engasjere, og sikrer effektive arbeidsprosesser.
 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag.
 • Du er opptatt av helhet og ser sammenhenger på tvers av fagfelt.
 • Du har evnen til å stå i krevende situasjoner over tid innenfor et krevende arbeidsområde.

Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonsleder
 • en spennende og utfordrende lederjobb
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et godt og bredt nettverk av kollegaer i Miljødirektoratet
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seksjonssjef fra kr. 702 100 (ltr 74) til kr. 919 700 (ltr 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør Morten Kjørstad tlf. 97730830/ morten.kjorstad@miljodir.no Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til senior rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug tlf 977 31 680, eller HR-rådgiver Gunn Hilde Garte, tlf. 477 51 389/ gunn.hilde.garte@miljodir.no.

Søknad med vitnemål og attester sendes elektronisk gjennomjobbnorge.no

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

SØK PÅ STILLINGEN