HMS-sjef (konsern) Con-Form Group

Con-Form systemet har en rekke fordeler fremfor tradisjonelle byggemetoder: Det er fleksibelt, raskt og tilbyr en unik kombinasjon av fordelene fra plass-støpte bygg og rene elementbygg.

Vi er på jakt etter en fremoverlent og engasjert HMS-sjef som blir sentral for å sikre at vi når våre HMS-mål. Con-Forms HMS-arbeid bygger på den grunnleggende forståelsen av at alle skader, på mennesker så vel som på materiell og ytre miljø, skal unngås.

Som HMS-sjef vil du lede det strategiske og operative HMS-arbeidet i Con-Form Group i Norge og Sverige. Du får ansvar for forbedringsarbeid og HMS-kulturen i selskapet, støtte linjelederne, samt samarbeide med HMS-ansvarlige som jobber dedikert på hvert prosjekt. Du skal også sørge for at fabrikker og prosjekter implementerer nødvendige system og rutiner for å oppfylle kravene til HMS i selskapet.

Det er videre viktig at du overvåker behov og planlegger gjennomføring av opplæringstiltak og HMS-kurs. Du skal påse at bedriften rapporterer inn og gransker uønskede hendelser, nestenulykker, materiellskade og personskade, og at erfaringene brukes i et kontinuerlig forbedringsarbeid. Du vil bidra sterkt til å definere mål for HMS samt sikre måloppnåelse, blant annet gjennom deltagelse i ledermøter.

Du har erfaring innenfor HMS-faget fra bedrifter som jobber seriøst og målrettet med HMS-arbeid. Det er en stor fordel om du har erfaring fra entreprenørvirksomhet (byggeplass), eller industriproduksjon. Du må ha inngående kjennskap til lovverk, forskrifter og krav innen HMS, men utover det tror vi det handler om kombinasjoner av dine erfaringer og din personlighet for å lykkes i rollen. Det forventes ellers at du evner å jobbe godt i digitale systemer, og håndterer både norsk, svensk og engelsk godt.

Som person er du god til å skape relasjoner og samarbeider godt med ulike typer mennesker. Du evner samtidig å arbeide selvstendig, og kan lede og gjennomføre prosjekter og prosesser. Du er positiv og uredd, og motiveres av at vi lykkes sammen. Vi er ellers opptatt av likestilling og mangfold, og oppfordrer deg til å søke stillingen dersom du blir motivert av arbeidsoppgavene vi beskriver.

Vi kan tilby en sentral stilling i et fremtidsrettet konsern. Rollen rapporterer til visekonsernsjef, og blir del av en konsernstab med dyktige fagpersoner. Du deltar i konsernets utvidede ledergruppe. Arbeidssted er ved Con-Forms hovedkontor på Brynseng i Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes til prosjektene og fabrikkene.

Kan dette være noe for deg?

Ved spørsmål kontakt gjerne en av våre rådgivere hos Headvisor; Janne Siri Horne (907 21 164) eller Trond Henanger (473 02 061), evt. visekonsernsjef Anne Leholt (905 30 712). Kortfattet søknad med CV sendes innen 23. januar 2022 via www.headvisor.no. Alle spørsmål til våre rådgivere vil om ønskelig bli behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.