Daglig leder - IPJ AS

Vil du lede og utvikle IPJ som ledende aktør innen samfunnskritisk infrastruktur?

Med et team av dyktige spesialister i virksomheten og Ernströmgruppen som en stabil og langsiktig eier, åpnes et mulighetsrom for en daglig leder med entreprenørånd til å videreutvikle IPJ for en bærekraftig og digital fremtid.

Til å lede dette arbeidet søker vi en ambisiøs og drivende leder som bidrar til økt synlighet og attraktivitet som samarbeidspartner og leverandør i eksisterende og nye markeder.

I rollen som daglig leder vil du sitte i førersetet på å realisere vår ambisjon om å bygge virksomheten videre, og får blant annet ansvar for:

 • å lede videreutviklingen av strategien sammen med styret og realisere strategien inn i virksomheten
 • å lede videreutviklingen av våre forretningsmodeller for videre satsning, både gjennom organisk vekst og potensielle oppkjøp
 • å lede de ansatte i virksomheten, og bygge både kultur og struktur
 • utvikle og ivareta kundeperspektivet – være synlig og tydelig ut i markedet
 • sikre nødvendig rekruttering og kompetanseutvikling
 • sikre et godt tillitsforhold internt, overfor kunder/forretningsforbindelser og offentlige aktører
 • påse at selskapet driver innenfor rammen av lover, forskrifter og konsesjoner, samt sikre internkontroll og HMS-arbeid
 • ivareta personal- og resultatansvar

Ønsket utdanning og erfaringsbakgrunn

 • du har høyere utdanning på bachelor eller masternivå innen teknologi og/eller økonomi, marked, ledelse
 • vi ønsker at du har dokumentert ledererfaring
 • kunnskap om styrerapportering og profesjonelt styrearbeid er en fordel
 • vi tror at du har erfaring fra teknologibransje (SW/HW), tekniske entreprenører/ rådgivere, bygg og anlegg, eller relaterte virksomheter. Du kan også komme fra offentlig eide virksomheter som jobber med teknologi
 • har kjennskap til ulike avtaleverk innen offentlige- /eller private anskaffelser
 • du har god forretnings- og økonomiforståelse, og vet hva som skal til for å bygge et lønnsomt selskap på strategisk og operativt nivå
 • har erfaring med forretningsutvikling og kan videreutvikle våre tjenester og leveranser i et livsløpsperspektiv i eksisterende og nye bransjer

Ønsket arbeids- og lederstil

 • du er strukturert og analytisk og sørger for effektiv styring gjennom god forretningsdrift
 • du er folkelig og praktisk, og evner å samarbeide og tilrettelegge for at teamet i deres arbeid kan utvikle seg og virksomheten videre
 • du bør motiveres av å drive frem smarte og nye løsninger og ikke gi deg før dette er gjennomført
 • som leder må du evne å skape gode mellommenneskelige relasjoner og engasjement mot felles mål
 • du må ha entreprenørånd og ambisjoner, og et oppriktig ønske om å bidra til at virksomheten opprettholder sin ledende posisjon

Hva kan vi tilby?

Som daglig leder i IPJ får du en spennende og selvstendig rolle med stor grad av påvirkning samt mulighet til å sette fotavtrykk en bransje som leverer samfunnskritisk infrastruktur.

Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kolleger. Det er konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjonsavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte påtroppende styreleder Magnus Terrvik, tlf. +46 705 754 911 eller Torstein Sneisen i Headvisor, tlf. 918 88 186. Alle henvendelser til Headvisor blir behandlet konfidensielt, også om ønskelig overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Søknad og cv sendes innen 23. januar. Vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.