Administrerende direktør - Hemit HF

Vi søker administrerende direktør til å lede Hemit HF; en kompetent kunnskapsbedrift som leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Midt-Norge.

Som leder av Hemit får du ansvaret for å videreutvikle det nyetablerte Helseforetaket. Teknologi og digitale løsninger er helt sentrale for å kunne møte fremtidens utfordringer i helsetjenesten. I Midt-Norge skal vi innføre Helseplattformen, der Hemit er en sentral aktør for å kunne lykkes med dette. Helseplattformen er det største digitaliseringsprosjektet i Helse-Norge der man jobber tett sammen med svært kompetente fagmiljø i helsetjenesten.

Hemit skal være en organisasjon der Helseforetakene i regionen er kunder og bestillere. Vi søker en erfaren, samlende og tydelig toppleder som kan vise til stor gjennomføringsevne og som liker å sette dagsorden. Du evner å motivere for kontinuerlig forbedring/omstilling og skjønner viktigheten av å være brobygger mellom fagfolkene og teknologien. Du er en utpreget samarbeidsperson som er utviklingsorientert og nytenkende og skjønner viktigheten av et sterkt kundeperspektiv. Du har høyere relevant utdanning, ledererfaring fra en større organisasjon og gjerne erfaring fra en "leverandør"-rolle med utvikling av tjenester eller shared service center.

 • Du har høyere relevant utdanning
 • Du har toppledererfaring som gjør at du raskt kan bygge et godt og tillitsfullt forhold til styret og organisasjonen for øvrig.
 • Erfaring fra en "leverandør"-rolle med utvikling av tjenester eller shared service center
 • Erfaring med endringsledelse, både direkte i egen organisasjon og indirekte i omgivelsene rundt
 • Du evner å forene ulike interessenters synspunkt og skape både internt og eksternt
 • Du er innovativ og nytenkende og evner å få med deg ansatte
 • Du har god kunnskap om - eller raskt kunne sette deg inn i de utfordringer sektoren står foran
 • Erfaring med ledelse av større og mindre prosjekter i egen organisasjon og på tvers av organisasjoner
 • Erfaring med smidige prosesser og LEAN el.l
 • Du er beslutningsdyktig, utviklingsorientert, målrettet og har god formidlingsevne
 • Du vet hvordan du skal lose krevende prosesser i havn og har lederegenskaper som gjør at du fremstår som trygg, kommuniserende og ansvarlig også i krevende situasjoner. Du må i perioder tåle stor arbeidsbelastning og tåle å stå i krysspress.

Arbeidssted er Trondheim og vi er åpne for kandidater som ønsker å pendle.

For for ytterligere informasjon: Kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor AS ved Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 for en uforpliktende samtale. Styrets leder Nils Kvernmo kan også kontaktes på tlf. 481 41 328. Alle henvendelser før søknadsfristen behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er 05.02.2022

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.