Ingeniør – drift og utvikling mobile klientløsninger i nødnett - Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Arbeidet med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov har startet. Arbeidet skjer i parallell med utviklingene av fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon basert på LTE hvor HDO også er en viktig bidragsyter.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte og forvalte eksisterende og fremtidig mobile klientløsninger i den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten
 • Delta i utviklingen av nye nødnett tjenester
 • Fange opp og dokumentere behov og krav fra brukermiljø
 • Delta i prosesser med leverandører
 • Utarbeide roadmap for tjenestene
 • Følge opp eksterne og interne leverandører
 • Deltagelse i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med forvaltning og utvikling av radiokommunikasjonsenheter
 • TETRA
 • 4G / 5G teknologi
 • Kjennskap til applikasjonsutvikling
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med innkjøp og forhandlinger
 • Det er ønskelig med noen års erfaring innen utviklingsrelatert arbeid, men nyutdannede vil også bli vurdert
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett/mobilnett vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Nysgjerrig
 • Innovativ
 • Kundeorientert
 • Trives med ansvar
 • Sosial og omgjengelig
 • Samarbeidsorientert - trives med å jobbe i tverrfaglige team

Andre opplysninger

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø. Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger!

Generelle krav

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
 • Førerkort, klasse B.

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen, mobil 971 55 441, epost:kristin.haugen@headvisor.no, teamleder Mobile enheter i HDO, Aleksander Myhre kan også kontaktes på mobil 47633454

Frist: Snarest og senest 23.1.2022

Henvendelse til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

SØK PÅ STILLINGEN