Løsningsansvarlig - Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Arbeidet med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov har startet. Arbeidet skjer i parallell med utviklingene av fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon basert på LTE hvor HDO også er en viktig bidragsyter.

Arbeidsoppgaver:

 • Teknisk forvaltning av HDO sine løsninger benyttet i akuttmedisinsk kjede
 • Teknisk løsningsdesign og spesifikasjon
 • Bindeledd mellom kundebehov og teknisk løsning gjennom utarbeidelse av løsningsforslag
 • Samarbeid med eksterne og interne leverandører
 • Oppfølging av samarbeidspartnere som Direktorat, Høgskoler, kompetansemiljøer o.l.
 • Deltagelse i prosess- og prosjektarbeid, også som prosjektleder
 • Innfrielse av relevante lovverk og forskrifter
 • Teknisk prosjektledelse

Kompetanse:

 • Høyere teknisk utdannelse på minimum bachelor nivå
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
 • Kjennskap til Prince@2
 • Kjennskap til smidige (agile) metoder, fortrinnsvis Scrum
 • Erfaring som prosjektleder
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert
 • Trives med å ha lederrolle i prosesser og prosjekter
 • Tydelig og drivende i rollen
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og nøyaktig
 • Samarbeidsorientert - trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Analytisk og planleggende
 • Entusiastisk – God til å motivere
 • Stayerevne

Andre opplysninger

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø. Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger!

Generelle krav

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
 • Førerkort, klasse B.

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Søknadsfrist Snarest og senest 23.1.2022

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen, mobil 971 55 441. Leder for applikasjons- og Kundeforvaltning Ingar Svingen, HDO, mobil 95182629 kan også kontaktes. Henvendelse til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet

SØK PÅ STILLINGEN