Daglig leder - Nok. Bergen

INGEN SKAL BLI UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP – Nok. Bergen Kompetansesenter mot seksuelle overgrep i Vestland fylke er en privat stiftelse med offentlige driftsmidler. Senteret har beliggenhet sentralt i Bergen, i tillegg er det opprettet en filial på Stord og en filial i Kvam kommune. Nok. Bergen er en del av paraplyorganisasjonen Nok. Norge. Senteret er et lavterskeltilbud og et supplement til offentlig hjelpeapparat, og har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for seksuelle overgrep. Målgruppen er mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og deres pårørende. Stiftelsen har også målsetning om å redusere fremtidig forekomst av seksuelle overgrep og arbeider for en nullvisjon. Vi arbeider derfor forebyggende med informasjon og undervisning til barn, ungdom og fagpersoner for å spre kunnskap. Nok. Bergen har 20 ansatte og vektlegger bred og tverrfaglig kompetanse i ansattgruppen.

Vi søker daglig leder til Nok. Bergen.

Som daglig leder har du overordnet ansvar for å sikre et best mulig tilbud til brukere av Nok. Bergen, og lede forebyggende arbeid og samhandling med offentlig hjelpeapparat. Du vil være ansvarlig for å søke økonomiske midler og du vil aktivt utøve politisk påvirkning for å oppnå best mulig rammevilkår.

Vi ser etter deg som vil videreutvikle en organisasjon som preges av åpenhet og ulike fagkombinasjoner og perspektiver. Du er en inkluderende leder som blir respektert på bakgrunn av fagkunnskap, integritet og klokskap og du vil være vår tydelige stemme utad.

Daglig leder har ansvar for stiftelsens økonomi, har personalansvar, er overordnet fagansvarlig og har ansvar for markedsføring og drift av senteret. Daglig leder rapporterer til styret.

Arbeidsoppgaver

 • Være overordnet ansvarlig for administrativ drift og økonomi
 • Arbeide aktivt mot myndigheter for gode rammevilkår
 • Samhandle aktivt med andre senter i Nok. Norge og lokale samarbeidspartnere
 • Sikre et best mulig tilbud til brukere av Nok. Bergen
 • Personalledelse for organisasjonens ansatte

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Sosial, helsefaglig, pedagogisk, eller annen relevant høyere utdanning
 • Relevant ledererfaring og lederutdanning
 • Kunnskap om traumefeltet og seksuelle overgrep
 • Kunnskap om våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere
 • Økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring
 • Kjennskap til politiske prosesser
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både internt og eksternt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med organisasjonsutvikling
 • Kompetanse innen påvirkningsarbeid mot myndigheter
 • Erfaring med å samarbeide med et styre

Personlige egenskaper

 • Motiverende og tilstedeværende lederstil
 • Evne til å skape engasjement og bygge team
 • Utviklingsorientert og visjonær
 • Evne til å skape godt samarbeid både internt og eksternt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å planlegge, koordinere og prioritere
 • Tydelig beslutningstaker

Ansettelse etter avtale.

Våre rådgivere i Headvisor kan kontaktes for en uforpliktende samtale.

Per Jorem på tlf. 400 21 560, Trond Henanger på tlf. 47 302 061 eller Per Godvik på tlf. 971 58 279.