Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn

For å tydeliggjøre vår posisjon og samfunnsrolle, er vi på jakt etter en direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Stillingen inngår i direktørens ledergruppe og innebærer et bredt ansvar for å synliggjøre Nkom som en viktig samfunnsaktør i Norge. Dette omfatter arbeid knyttet til kommunikasjon, samfunnskontakt, bærekraft, markedsføring, omdømme, merkevarebygging, eksterne relasjoner og tjenester.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle Nkoms samfunnsposisjon og -stemme, og aktivt bidra i arbeidet med å realisere virksomhetsstrategien.
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategi, og sette tydelige mål og prioriteringer.
 • Jobbe tett på fagavdelingene, og sikre forankring av kommunikasjonsstrategien i hele organisasjonen.
 • Drive proaktivt kommunikasjonsarbeid, samt sikre god mediekontakt og riktig kommunikasjon på ulike plattformer – både regionalt og nasjonalt.
 • Delta i eller lede arbeid knyttet til politiske initiativer eller prosesser.
 • Bygge struktur omkring innholdsproduksjon og leveranser til ulike kanaler.
 • Lede og videreutvikle medarbeiderne i enheten.
 • Ha det overordnede ansvaret for bærekraft i Nkom.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde.
 • Betydelig erfaring med PR- og pressearbeid på et operativt og strategisk nivå, samt solid innsikt i medielandskapet
 • Erfaring fra digitalt markeds- og kommunikasjonsarbeid.
 • Relevant erfaring med å lede mennesker.
 • Meget god samfunnsforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser.
 • Erfaring fra arbeid med «massemarkedsperspektiv» – forstå sluttbrukeren.
 • Engasjert og oppdatert i spørsmål knyttet til bærekraft.
 • Meget gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres etter bestemmelsene i sikkerhetsloven.

Vi ser etter deg som er:

 • Strategisk, med sterk gjennomføringsevne og klare prioriteringer.
 • Ambisiøs, kreativ og utviklingsorientert med ønske om å gjøre en forskjell.
 • Trygg, tillitvekkende og relasjonsbyggende, med gode samarbeidsevner.
 • Tydelig, med høy grad av integritet.
 • Entusiastisk, med engasjement for fagfeltet og balansert i det operative og strategiske i hverdagen.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: PÅ og ÅPEN

Vi kan blant annet tilby:

 • Store muligheter til å påvirke Nkom gjennom deltakelse i ledergruppen.
 • Varierte lederutfordringer i en samfunnsviktig virksomhet med gode verdier.
 • Stor grad av fleksibilitet innenfor gitte rammer.
 • Et høykompetent, godt og motivert arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige og ordnede vilkår.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Headvisor v/Janne Siri Horne, mobil: 90 72 11 64 eller på e-post: janne.horne@headvisor.no.

Kortfattet søknad med CV registreres snarest, og innen 30. januar 2022. Henvendelser til våre rådgivere kan om ønskelig behandles fortrolig i en innledende fase.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.