Teknisk leder - Hardanger Fiskeforedling AS (HAFI)

Hardanger Fiskeforedling AS (HAFI) bygger nå et nytt og moderne prosessanlegg for slakting og pakking av laks og ørret. Anlegget er lokalisert på Langevåg på Bømlo og skal stå ferdig høsten 2022. Produksjonskapasiteten blir om lag 200 tonn per skift, eller over 40 000 tonn per år, og det vil gi mellom 35 og 40 nye arbeidsplasser. Vi er nå i gang med å rekruttere til teknisk avdeling, og er på jakt etter teknisk leder, samt teknisk personell.

Teknisk leder har overordnet ansvar for utvikling av teknisk utstyr og komponenter. I tillegg vil du ha ansvar for daglig vedlikehold av maskiner, prosessutstyr, samt byggteknisk ansvar. Det er også viktig at ny teknisk leder kan bidra i overgang fra byggefase til driftsfase 3. kvartal 2022.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Etablere og videreutvikle system for vedlikeholdsplanlegging- og oppfølging
 • Kvalitets- og lønnsomhetsarbeid, herunder budsjettarbeid
 • Innføre system for planlegging og prosjektoppfølging, inkludert økonomioppfølging
 • Leverandøroppfølging
 • Delta i utføring av internkontroll og HMS-arbeid, samt ha personalansvar for teknisk personell
 • Bidra med å videreutvikle virksomheten til også å gjelde andre produksjonsformer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på høyskolenivå innenfor automasjon, kjøleteknikk eller mekaniske fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring som leder, og helst fra tilsvarende rolle der en kan vise til gode resultater
 • Erfaring med bruk av tekniske systemer, og generelt god digital kompetanse
 • Erfaring fra fiskeindustri eller annen næringsmiddelvirksomhet er en fordel

Vi ser etter deg som:

 • Er produksjonsrettet og forretningsorientert
 • Tar initiativ – er en driver for videreutvikling
 • Har høy arbeidskapasitet og energinivå
 • Er omgjengelig, team-orientert og god til å kommunisere med ulike typer mennesker
 • Fleksibel, strukturert og ryddig

Vi kan blant annet tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et nybygget prosessanlegg med topp moderne teknisk utstyr
 • En fremtidsrettet kultur med fokus på bærekraft, miljø og fiskevelferd
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lokalt forankret selskap som forsyner verdensmarkedet med kvalitetsfisk
 • Svært dyktige kollegaer, og en sentral rolle som del av ledergruppen
 • Konkurransedyktige vilkår

Ved spørsmål kontakt gjerne vår rådgiver hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164), eller daglig leder i HAFI; Knut-Roger Sivertsen (48890035). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 30. januar 2022 via www.headvisor.no. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

Vi er også på jakt etter annet teknisk personell, så om du har bakgrunn fra f. eks. akvakultur, tekniske/mekaniske fag, prosessindustri eller kjøleteknikk, og er motivert for å jobbe med oss, så er du vel kommen til å søke! Da er det viktig at du tydelig presiserer i din søknad at du søker stilling som «Teknisk personell».

Her kan du ta en titt inn i produksjonen