Forskningssjef | Avdeling Infrastruktur - SINTEF Community

Til avdeling Infrastruktur i SINTEF Community søker vi en tydelig og samlende leder som skal være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor våre fagområder;

 • anlegg og infrastruktur
 • vann og miljø
 • berg og geoteknikk
 • material- og ressursoptimalisering

Vi er 45 ansatte som har solid faglig kompetanse og som daglig skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har laboratorier som er viktige for bygge- og anleggsnæringen. Avdeling Infrastruktur har ambisjoner om videre utvikling og vekst. Forskningssjefen inngår som en del av ledergruppen ved SINTEF Community, og rapporterer til konserndirektør.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • sammen med resten av SINTEF Communitys ledergruppe ha ansvar for utvikling og realisering av mål og strategier
 • utvikle og følge opp økonomiske og faglige mål for avdelingen og instituttet
 • bidra til å styrke instituttets posisjon og innsats, gjennom strategisk arbeid av betydning for hele SINTEF
 • bidra i markedsarbeid for SINTEF Community samt sikre avdelingens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • lede arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere innenfor avdelingens fagområder
 • følge opp avdelingens medarbeidere og videreutvikle arbeidsmiljøet i samarbeid med forskningsledere og øvrige ansatte
 • lede, motivere og videreutvikle et godt lederteam i avdelingen
 • utvikle gode forskningsledere og ledertalenter

For oss er det viktig at du:

Er en samlende og tydelig leder med høyere utdanning på minimum masternivå innenfor noen av avdelingens fagområder. Du kan vise til betydelig ledererfaring, har sterk faglig integritet og god innsikt i og kunnskap om oppdragsforskning. Du er vant til å arbeide strategisk, lede i endring og omstilling samt lede gjennom andre, hvor du setter klare mål og oppnår resultater. Du er en kultur- og lagbygger som er tydelig på forventninger, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse. Videre er du kommersielt anlagt og har god markedsinnsikt. Du har et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i virksomheten som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 60 % av forskerne har doktorgrad
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Har du lyst å være med oss på laget, hører vi gjerne i fra deg!

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte konserndirektør i SINTEF Community, Siri Hunnes Blakstad, tlf. 906 45 419, eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Send din søknad snarest. .