Direktør for digitalisering & innovasjon - Hovedkontoret, Sykehusapotekene HF

Vil du bidra til å gjøre en forskjell?

Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Vi styrker vår satsing på digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi, og søker nå direktør til å lede nyopprettet avdeling. Din viktigste oppgave vil være at Sykehusapotekene HF leverer gode og innovative løsninger som gir verdi for våre kunder og sykehusapotekene.

Hos oss vil du vise retning og være agendasetter for vår virksomhetsutvikling. Du vil sammen med dine avdelinger og medarbeidere utfordre, forankre, koordinere og gjennomføre sentrale strategiske mål og oppgaver i tett samarbeid med sykehusene, sykehusapotekene og øvrige samarbeidspartnere. Du vil ha et bredt og spennende ansvarsområde innenfor både strategi, prosjektstyring, IKT, informasjonssikkerhet og kommunikasjon.

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, tydelig, målrettet, og som har evne til å skape tillit, medvirkning og gode løsninger. Du har solid kompetanse og erfaring med strategi- og utviklingsarbeid, samt en god forretningsforståelse. Du evner å få folk med deg og jobbe sammen mot felles mål. Erfaring med og nysgjerrighet rundt digitale løsninger er en forutsetning.

Du vil ha personal-, budsjett- og resultatansvar, inngå i foretakets ledergruppe og rapportere til administrerende direktør. I Sykehusapotekene HF vil du få en sentral rolle i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

  • Prioritere og gjennomføre strategiske og forretningsmessige mål
  • Ha god og tett dialog med helseforetak i Helse Sør-Øst, våre sykehusapotek, samt øvrige relevante samarbeidspartnere
  • Ha ansvar for at vårt arbeid med informasjonssikkerhet er i henhold til lov- og regelverk
  • Styrke vårt arbeid med kommunikasjon eksternt og internt
  • Resultat-, budsjett- og personalansvar

Kvalifikasjoner
Du har relevant utdanning på masternivå, samt relevant ledererfaring, gjerne fra både privat og offentlig sektor. Du er sterk innenfor strategi- og utviklingsprosesser med fokus på å skape verdi for kunder og brukere. Kompetanse og interesse for digitalisering og innovasjon er en forutsetning.

Personlige egenskaper
Som leder motiveres du av å oppnå resultater gjennom andre, og evner å sette retning og gjennomføre i tråd med planer. Du har en helhetlig og analytisk tilnærming til strategi, mål og oppgaver, og evner å utfordre og skape vekst og endring. Du er god i møtet med folk, både til å se den enkelte og å bygge gode lag. Du har i tillegg sterke kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr
En utfordrende og spennende stilling i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag

Sykehusapotekene HF er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden

For ytterligere informasjon kontakt gjerne vår rådgiver i Headvisor as, Per Inge Hjertaker tlf. 917 29 682. Vår Administrerende direktør Tore Prestegard, kan også kontaktes på tlf. 913 89 829.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest.

Vi ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.