Byggeledere - Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som skal løse noen av vår tids største utfordringer på en bærekraftig måte. Den kombinerte klima-, miljø og ressurskrisen er formidabel, og vår visjon er å levere løsninger som bidrar til å løse denne kombinerte krisen. På veien dit jobber vi systematisk med å modne en rekke teknologier og løsninger som bruker naturens egne metoder. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper, er vårt mål å gjøre utslipp om til ressurser. I 2022 skal vi lansere GeoLoop CC – en løsning som fanger CO2 fra punktutslipp gjennom naturlige prosesser, før den omdannes til en stabil, flytende form. Vi kaller denne prosessen «Carbon Capture by Nature». GeoLoop CC vil hjelpe selskaper og nasjoner verden over å nå sine mål om reduserte utslipp innen 2030 og netto null innen 2050.

Ocean GeoLoop har en spennende teknologiportefølje under utvikling, og har første generasjon av vår GeoLoop Column i pilotdrift. Dette er en løsning som filtrerer vekk utslipp som truer livet i havet, og omdanner dette til biomasse som kan brukes i fiske- og dyrefôr. I tillegg tilfører GeoLoop Column oksygen og kan dermed forhindre og utbedre døde soner i havene. I 2023 har vi også mål om å lansere e-Loop. Dette er en teknologi som produserer elektrisitet fra karbonfangstprosessen, og ambisjonen er å gjøre GeoLoop CC selvforsynt med elektrisitet.

Join the Loop!

Vi søker byggeledere som blir ansvarlig for å gjennomføre bygging, sammenstilling og installasjon av våre løsninger, samt vedlikehold og modifikasjon av disse. Vi lykkes gjennom å bygge sterke team med prosjektfokus, god kommunikasjon og samhandling med kollegaer, samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Du har gjerne erfaring fra prosessindustrien, olje- & gassindustrien, teknologiselskap eller rådgivende ingeniør selskap. Her får man spennende oppgaver, et team av dyktige kollegaer, varierte arbeidsoppgaver og stor frihet og mulighet til å forme stillingen.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for bygging, sammenstilling og installasjon
 • Ansvar for vedlikehold og modifikasjon
 • Tett samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Teknologiutvikling og evne til å finne praktiske løsninger
 • Etablere kravspesifikasjoner
 • Oppfølging og koordinering av leverandører
 • Innkjøps- og kvalitetsansvarlig i prosjekt
 • HMS ansvarlig i prosjekt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant teknisk utdanning (BSc eller høyere)
 • Dokumentert erfaring fra tilsvarende oppgaver / gjennomføring av byggeprosjekter
 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til å lede og skape samhandling mellom deltakere (leverandører, underleverandører, øvrige samarbeidspartnere, kunder, m. fl.)
 • Utviklingsorientert og evne til å se nye, praktiske og helhetlige løsninger
 • Systematisk og metodisk i ditt arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Relasjons- og teamorientert - en god lagspiller

Arbeidssted er Verdal eller Trondheim og du rapporterer til Chief Construction Officer (CCO).

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Når vi lykkes kommer vi til å spille en viktig rolle i å løse den kombinerte klima-, miljø- og ressurskrisen.

Interessert? Join the Loop!

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Ocean Geoloop AS ved CCO Jan Arne Berg tlf. 995 45 999. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest