Leder og fagspesialister innen konstruksjonsteknikk - Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som skal løse noen av vår tids største utfordringer på en bærekraftig måte. Den kombinerte klima-, miljø og ressurskrisen er formidabel, og vår visjon er å levere løsninger som bidrar til å løse denne kombinerte krisen. På veien dit jobber vi systematisk med å modne en rekke teknologier og løsninger som bruker naturens egne metoder. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper, er vårt mål å gjøre utslipp om til ressurser. I 2022 skal vi lansere GeoLoop CC – en løsning som fanger CO2 fra punktutslipp gjennom naturlige prosesser, før den omdannes til en stabil, flytende form. Vi kaller denne prosessen «Carbon Capture by Nature». GeoLoop CC vil hjelpe selskaper og nasjoner verden over å nå sine mål om reduserte utslipp innen 2030 og netto null innen 2050.

Ocean GeoLoop har en spennende teknologiportefølje under utvikling, og har første generasjon av vår GeoLoop Column i pilotdrift. Dette er en løsning som filtrerer vekk utslipp som truer livet i havet, og omdanner dette til biomasse som kan brukes i fiske- og dyrefôr. I tillegg tilfører GeoLoop Column oksygen og kan dermed forhindre og utbedre døde soner i havene. I 2023 har vi også mål om å lansere e-Loop. Dette er en teknologi som produserer elektrisitet fra karbonfangstprosessen, og ambisjonen er å gjøre GeoLoop CC selvforsynt med elektrisitet.

Join the Loop!

Vi søker en leder og/eller en fagspesialist innen konstruksjonsteknikk. Vi jobber i brede nettverk med dyktige kolleger, eksterne FoU-ressurser, leverandører og kunder. Vi lykkes gjennom å bygge sterke team med prosjektfokus, god kommunikasjon og samhandling. Som leder/fagspesialist er det viktig at du videreutvikler din faglige tyngde gjennom systematisk og metodisk arbeid i ulike målrettede prosjekter. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver i utvikling av spennende nye teknologier og med mange muligheter til å forme stillingen. Du vil jobbe med ulike team sammensatt av dyktige kollegaer, forskningspartnere, leverandørbedrifter og kunder.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utvikling av robuste og optimaliserte konstruksjonsmessige konsepter og løsninger, prosessteknisk utstyr, og tilhørende komponenter
 • Understøtte selskapets portefølje av teknologi-, piloterings- og kommersielle prosjekter
 • Prosjektutvikling og -gjennomføring
 • Prosjektarbeid og prosjektledelse i samhandling med FoU-partnere, leverandører og kunder
 • Nettverks- og relasjonsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning (MSc eller høyere) og gjerne erfaring innen forskning, teknologiutvikling i teknologibedrifter eller vareproduserende industri
 • Erfaring fra og dokumentert evne til å planlegge, gjennomføre og lede prosjekt
 • Kunnskap, gjerne i dybden, om relevante materialklasser, mekaniske laster, miljølaster og verktøy for dimensjonering
 • Erfaring med mekanisk modellering/CAD/simuleringsverktøy
 • Bredt nettverk i ulike industrisegment
 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og metodisk i ditt arbeid
 • Utviklingsorientert med evne til å finne praktiske løsninger
 • Strukturert og evner å utvikle og lede prosjekter i samarbeid med eksterne leverandører
 • Relasjons- og teamorientert - en god lagspiller
 • Gode kommunikasjonsevner

Arbeidssted er Verdal eller Trondheim og du rapporterer til Chief Project Officer (CPO).

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Når vi lykkes kommer vi til å spille en viktig rolle i å løse den kombinerte klima-, miljø- og ressurskrisen.

Interessert? Join the Loop!

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Ocean Geoloop AS ved CPO Lars Strøm tlf. 907 47 568. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest