Leder og fagspesialister innen kjemi- og prosessteknikk - Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som skal løse noen av vår tids største utfordringer på en bærekraftig måte. Den kombinerte klima-, miljø og ressurskrisen er formidabel, og vår visjon er å levere løsninger som bidrar til å løse denne kombinerte krisen. På veien dit jobber vi systematisk med å modne en rekke teknologier og løsninger som bruker naturens egne metoder. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper, er vårt mål å gjøre utslipp om til ressurser. I 2022 skal vi lansere GeoLoop CC – en løsning som fanger CO2 fra punktutslipp gjennom naturlige prosesser, før den omdannes til en stabil, flytende form. Vi kaller denne prosessen «Carbon Capture by Nature». GeoLoop CC vil hjelpe selskaper og nasjoner verden over å nå sine mål om reduserte utslipp innen 2030 og netto null innen 2050.

Ocean GeoLoop har en spennende teknologiportefølje under utvikling, og har første generasjon av vår GeoLoop Column i pilotdrift. Dette er en løsning som filtrerer vekk utslipp som truer livet i havet, og omdanner dette til biomasse som kan brukes i fiske- og dyrefôr. I tillegg tilfører GeoLoop Column oksygen og kan dermed forhindre og utbedre døde soner i havene. I 2023 har vi også mål om å lansere e-Loop. Dette er en teknologi som produserer elektrisitet fra karbonfangstprosessen, og ambisjonen er å gjøre GeoLoop CC selvforsynt med elektrisitet.

Join the Loop!

Vi søker en leder og/eller en fagspesialist innen kjemi- og prosessteknikk. Vi jobber i brede nettverk med dyktige kollegaer, eksterne FoU-ressurser, leverandører og kunder. Vi lykkes gjennom å bygge sterke team med prosjektfokus, god kommunikasjon og samhandling. Som fagleder/-spesialist er det viktig at du videreutvikler din faglige tyngde gjennom systematisk og metodisk arbeid i ulike målrettede prosjekter. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver i utvikling av spennende nye teknologier og med mange muligheter til å forme stillingen.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Lede og bistå i teknologiutvikling og utvikle spisskompetanse på selskapets prosessteknologier
 • Bistå i kundeprosesser, f.eks. studier og tilpasning av prosesser
 • Delta som ressursperson og/eller være prosjektleder i studier, pilotprosjekter og senere fullskala industriprosjekter
 • Modellere og simulere prosesser, samt utvikle nye prosessmoduler i modelleringsverktøy (Aspen HYSYS eller tilsvarende).
 • Bidra til prosessbeskrivelser, PFD og P&ID, gjennomføring av HAZOP og tilsvarende oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning (MSc. eller høyere) og gjerne erfaring innen forskning, teknologiutvikling i teknologibedrifter eller industri (prosessindustri, olje- og gassindustri, primærmetallproduksjon, eller lignende)
 • Erfaring fra prosjektledelse samt dokumentert evne til å planlegge, gjennomføre og lede prosjekter
 • Helhetlig industriell forståelse og gjerne erfaring fra teknoøkonomiske analyser
 • Sterk skriftlig og muntlig kompetanse i både engelsk og norsk

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og metodisk i ditt arbeid
 • Strukturert og med evne til å utvikle og lede prosjekter i samarbeid med eksterne leverandører
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Proaktivt utvikle og raffinere ideer i samarbeid med andre, søke råd og dele egne erfaringer
 • Evne til å forme og utvikle sin egen arbeidsplass i et selskap under vekst og utvikling

Arbeidssted er Verdal eller Trondheim og du rapporterer til Chief Project Officer (CPO).

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Når vi lykkes kommer vi til å spille en viktig rolle i å løse den kombinerte klima-, miljø- og ressurskrisen.

Interessert? Join the Loop!

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Ocean Geoloop AS ved CPO Lars Strøm tlf. 907 47 568. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest