Leder Produktutvikling Marin Innovasjon - Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som skal løse noen av vår tids største utfordringer på en bærekraftig måte. Den kombinerte klima-, miljø og ressurskrisen er formidabel, og vår visjon er å levere løsninger som bidrar til å løse denne kombinerte krisen. På veien dit jobber vi systematisk med å modne en rekke teknologier og løsninger som bruker naturens egne metoder. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper, er vårt mål å gjøre utslipp om til ressurser. I 2022 skal vi lansere GeoLoop CC – en løsning som fanger CO2 fra punktutslipp gjennom naturlige prosesser, før den omdannes til en stabil, flytende form. Vi kaller denne prosessen «Carbon Capture by Nature». GeoLoop CC vil hjelpe selskaper og nasjoner verden over å nå sine mål om reduserte utslipp innen 2030 og netto null innen 2050.

Ocean GeoLoop har en spennende teknologiportefølje under utvikling, og har første generasjon av vår GeoLoop Column i pilotdrift. Dette er en løsning som filtrerer vekk utslipp som truer livet i havet, og omdanner dette til biomasse som kan brukes i fiske- og dyrefôr. I tillegg tilfører GeoLoop Column oksygen og kan dermed forhindre og utbedre døde soner i havene. I 2023 har vi også mål om å lansere e-Loop. Dette er en teknologi som produserer elektrisitet fra karbonfangstprosessen, og ambisjonen er å gjøre GeoLoop CC selvforsynt med elektrisitet.

Join the Loop!

Vi søker en erfaren produktutvikler med relevant erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling. Du vil jobbe hand i hand med vårt teknologiutviklingsteam og med støtte fra forretningsutviklingsteamet, og vil få en ledende rolle i produktutviklingen av vårt havbaserte biologiske system, GeoLoop Column. Hos oss får du stort ansvar og en god mulighet for å bruke breddekompetansen din til å ta en ledende rolle i å introdusere GeoLoop Column i markedet for å utvikle kommersiell forretning innenfor dette spennende markedsområdet. Her får man spennende oppgaver, et team av dyktige kollegaer, et sterkt nettverk av samarbeidspartnere, varierte arbeidsoppgaver og stor frihet og mulighet til å forme stillingen.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Produkt- og prosjektutvikling
 • Prosjektledelse innen teknologi- produkt- og forretningsutvikling
 • Etablere kontakt med potensielle kunder for å forstå kundekrav og behov
 • Tilpasse og videreutvikle OGLs teknologi for å dekke markedets behov i samarbeid med vårt teknologiteam
 • Realisere teknologien til kommersielle produkter og bidra i industrielle pilotprosjekter
 • Fra analyse og utvikling av forretningsmodeller til kommersialisering og markedsintroduksjon
 • Nettverks- og relasjonsarbeid
 • Utarbeide markedsanalyser til bruk i strategiprosesser og som beslutningsunderlag for selskapet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning (BSc eller høyere) innen enten akvakultur eller marinbiologi, ingeniør- eller økonomifag
 • Erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling, og evne til å jobbe i skjæringsfeltet mellom næringsliv, FoU og offentlige myndigheter
 • Du har gjerne tverrfaglig kompetanse samt erfaring fra å jobbe i prosjekter, gjerne som prosjektleder
 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Markeds- og mulighetsorientert
 • Strukturert og analytisk
 • Relasjonsbygger
 • «Entreprenørånd»
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Relasjons- og teamorientert - en god lagspiller

Arbeidssted er fortrinnsvis Verdal, men annen lokasjon i Trøndelag kan vurderes. Du rapporterer til Chief Operating Officer (COO). Noe reisevirksomhet må påregnes.

Når vi lykkes kommer vi til å spille en viktig rolle i å løse den kombinerte klima-, miljø- og ressurskrisen.

Interessert? Join the Loop!

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Ocean Geoloop AS ved COO Viggo Iversen tlf. 474 56 601. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest