Kommunikasjonsrådgiver - Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som skal løse noen av vår tids største utfordringer på en bærekraftig måte. Den kombinerte klima-, miljø og ressurskrisen er formidabel, og vår visjon er å levere løsninger som bidrar til å løse denne kombinerte krisen. På veien dit jobber vi systematisk med å modne en rekke teknologier og løsninger som bruker naturens egne metoder. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper, er vårt mål å gjøre utslipp om til ressurser. I 2022 skal vi lansere GeoLoop CC – en løsning som fanger CO2 fra punktutslipp gjennom naturlige prosesser, før den omdannes til en stabil, flytende form. Vi kaller denne prosessen «Carbon Capture by Nature». GeoLoop CC vil hjelpe selskaper og nasjoner verden over å nå sine mål om reduserte utslipp innen 2030 og netto null innen 2050.

Ocean GeoLoop har en spennende teknologiportefølje under utvikling, og har første generasjon av vår GeoLoop Column i pilotdrift. Dette er en løsning som filtrerer vekk utslipp som truer livet i havet, og omdanner dette til biomasse som kan brukes i fiske- og dyrefôr. I tillegg tilfører GeoLoop Column oksygen og kan dermed forhindre og utbedre døde soner i havene. I 2023 har vi også mål om å lansere e-Loop. Dette er en teknologi som produserer elektrisitet fra karbonfangstprosessen, og ambisjonen er å gjøre «GeoLoop CC» selvforsynt med elektrisitet.

Join the Loop!

Vi søker en selvstendig og fremoverlent kommunikasjonsrådgiver med teft for å formidle et sterkt budskap på et vitenskapelig grunnlag, og et ønske om å skape engasjerende innhold til våre flater i tråd med selskapets visjoner og strategier. Som en del av kommunikasjonsteamet vil du jobbe med å posisjonere oss i det landskapet vi opererer i, og jobbe aktivt med omdømmebygging overfor kunder og partnere, myndigheter, investorer, ansatte og samfunnet for øvrig. Du får spennende oppgaver og et team av dyktige kollegaer. Gjennom varierte arbeidsoppgaver og stor kreativ frihet får du selv gode muligheter til å forme stillingen.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Drift og utvikling av selskapets kommunikasjonskanaler
 • Tekst- og innholdsproduksjon
 • Prosjektleder for kommunikasjonstiltak
 • Utarbeidelse av selskapspresentasjoner mv.
 • Delta som ressurs på kommunikasjon i selskapets pilot- og industriprosjekter
 • Implementering og utvikling av selskapets grafiske profil
 • Omdømme og merkevarebygging
 • Bistå i arbeid med Investor relations

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning (BSc eller høyere), gjerne innen kommunikasjon, journalistikk eller markedsføring
 • Operativ erfaring fra innholdsproduksjon og historiefortelling i digitale kanaler
 • Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende stilling og gjerne fra bransjer som for eksempel industri, energi, offshore, akvakultur eller forskning
 • Erfaring fra arbeid med media og investor relations er et pluss
 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • En «do´er» - som motiveres av å levere resultater
 • Strukturert og evner å utvikle og lede prosjekter i samarbeid med et sett av interne og eksterne bidragsytere og interessenter
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Relasjons- og teamorientert - en god lagspiller

Arbeidssted er Verdal og du rapporterer til Chief Operating Officer (COO). Noe reisevirksomhet må påregnes.

Når vi lykkes kommer vi til å spille en viktig rolle i å løse den kombinerte klima-, miljø- og ressurskrisen.

Interessert? Join the Loop!

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Ocean Geoloop AS ved COO Viggo Iversen tlf. 474 56 601. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest