Radioingeniør -mobile klientløsninger for nød- og beredskapskommunikasjon - Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Arbeidet med å modernisere og utvide porteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov skjer parallelt med at dagens utstyr skal fungere og driftes på beste måte. Dette arbeidet skjer i parallell med utviklingen av fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon basert på LTE, hvor HDO også er en viktig bidragsyter. Denne stillingen vil være en stilling som kombinerer drift av dagens løsning, men som også bidragr inn i arbeidet med utvikling av ny løsning.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte og forvalte eksisterende og fremtidig mobile radioterminaler som brukes i den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten
 • Delta i utviklingen av nye nødnett tjenester
 • Fange opp og dokumentere behov og krav fra brukermiljø
 • Delta i prosesser med leverandører
 • Utarbeide veikart for tjenestene fremover i samsvar med selskapets strategi
 • Følge opp eksterne og interne leverandører
 • Deltagelse i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med forvaltning og utvikling av radiokommunikasjonsenheter
 • TETRA
 • 4G / 5G teknologi
 • Kjennskap til applikasjonsutvikling
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med innkjøp og forhandlinger
 • Det er ønskelig med noen års erfaring innen utviklingsrelatert arbeid, men nyutdannede vil også bli vurdert
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett/mobilnett vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Serviceorientert og effektiv
 • Strukturert og nøyaktig
 • Nysgjerrig
 • Innovativ og løsningsorientert
 • Kundeorientert
 • Trives med ansvar
 • Sosial og omgjengelig
 • Samarbeidsorientert - trives med å jobbe i tverrfaglige team

Andre opplysninger
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
100% fast stilling

Generelle krav
God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
Førerkort, klasse B.

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i et selskap med viktige oppgaver og spennende utfordringer
 • Faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Et aktivt bedriftsidrettslag hvor vi ønsker oss flere kolleger
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik og kunder i hele landet. Det må derfor påregnes noe reising i perioder.

Mangfold og offentlig søkerliste
HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen mobil 97155441, om du vil vite mer om stillingen.

SØK PÅ STILLINGEN