Konsernsjef - Safetec

Vil du lede Norges største kompetansemiljø innenfor sikkerhet, pålitelighet og beredskap?

Økt etterspørsel etter våre tjenester på tvers av bransjer og landegrenser, gjør at vi står foran en spennende utviklingsreise. Til å lede og videreutvikle Safetec, søker vi en inspirerende, samlende og synlig konsernsjef, som kan ta oss inn i en fremtid der vi arbeider i nye bransjer og med nye tjenester på tvers av landegrenser.

Som toppleder har du overordnet ansvar for hele vår virksomhet og våre økonomiske resultater. I tett samspill med ansatte, eiere og styret blir en viktig oppgave å forsterke vår posisjon i markedet både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg må du ha stort fokus på å videreutvikle organisasjonen og folkene våre. Du har en åpen og samarbeidsorientert lederstil, er opptatt av kulturbygging og skaper et godt miljø og nettverk både internt og eksternt.

For å lykkes i rollen ser vi etter deg som:

  • har toppledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner
  • har et stort nettverk, gjerne internasjonalt
  • er kommersielt anlagt, tenker strategisk og helhetlig
  • er markeds- og resultatorientert
  • har interesse for innovasjon og gjerne erfaring med digitalisering eller bærekraft
  • er nysgjerrig og evner å se nye muligheter
  • har sterke samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, og med god gjennomføringsevne
  • er en synlig lagbygger som spiller de rundt deg gode
  • har god kjennskap til norsk kultur og arbeidsliv
  • behersker norsk og engelsk skriftlig/muntlig

Om du har kunnskap om fagområdene vi jobber innenfor er dette en fordel, men du kommer langt med vilje og evne til å forstå og lære våre tjenester. Organisasjonskulturen vår er preget av langsiktighet, åpenhet, korte beslutningsveier, innovasjon og samarbeid. Du kjenner deg igjen i våre verdier integritet, mot, entusiasme og ansvar.

Arbeidssted vil være ved ett av våre kontorsteder i Norge. Reiseaktivitet må påregnes.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug tlf. 977 31 680 / Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045. Du kan også kontakte styreleder i Safetec, Stein Haugen, tlf. 934 83 907. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist: 09.06.2022.