Viseadministrerende direktør - Norsk institutt for naturforskning, NINA

Vil du bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i et anerkjent forskningsinstitutt?

NINA skal være en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift. Vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere og formidle forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. Vi er et veldrevet og godt posisjonert og respektert forskningsinstitutt, og har de siste årene hatt en sterk utvikling og vekst. Som kunnskapsleverandør innenfor anvendt økologi bidrar vi hver dag sammen med våre oppdragsgivere til å finne løsninger for en bærekraftig utvikling. Oppdragsmengden har økt, og med ambisjoner om videre vekst, har vi nå behov for å styrke og utvide administrasjon og ledergruppe med en ny rolle som viseadministrerende direktør.

Som viseadministrerende direktør, vil du i tett samarbeid med administrerende direktør og vår ledergruppe, ha en sentral rolle i videre utvikling av virksomheten.

Hvem ser vi etter?
Vi er på jakt etter en samfunnsengasjert leder med høyere utdanning relatert til natur, klima og bærekraft, og med strategisk ledererfaring fra en kompetansebedrift. Du har kjennskap til FOU-sektoren, og har god forståelse for og innsikt i særpreget og rammebetingelsene til en forskningsvirksomhet. Erfaring fra FoU-samarbeid med industri og næringsliv samt EU er ønskelig. Du har et bredt nettverk, er markedsorientert og opptatt av relasjonsbygging og samhandling på tvers av nivå både internt og eksternt. Vi ser gjerne at du har interesse for digitalisering og teknologiske drivere i en kunnskapsbedrift.

Videre ser vi for oss at du har solid samfunns- og rolleforståelse, evne til å tenke strategisk og styre på overordnet nivå. Du gir retning for arbeidet, delegerer og utfordrer, samtidig som du har vilje og evne til å engasjere deg i løpende daglig drift med store og små oppgaver. Du er opptatt av kontinuerlig forbedring og effektivisering, og betegnes som en motiverende og inspirerende leder.
Du kan identifisere deg med våre verdier kvalitet, integritet, lagånd og entusiasme, og
fremstår som en lagbygger som er tillitsskapende, samlende, trygg og tydelig.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver som er tiltenkt rollen:

 • inngå i ledergruppen og utfylle administrerende direktørs ansvarsområde og oppgaver
 • strategisk markedsarbeid og faglig koordinering i samarbeid med forskningssjefer og forskere, særlig er det behov for å styrke det strategiske arbeidet mot næringsliv og EU
 • lede og støtte vår forskningsaktivitet strategiske og operativt
 • sikre god koordinering og godt samarbeid mellom våre avdelinger
 • være en aktiv del av ledelsen i videre utvikling av selskapet
 • personal- og budsjettansvar for relevant del av virksomheten

Hos oss vil du:
Få en interessant og utfordrende nøkkelrolle i en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift, kjennetegnet av et godt arbeidsmiljø og en smidig, effektiv og miljøvenning organisering og arbeidsform. Du får stor innflytelse på både egen og NINAs videre utvikling.

Vi tilbyr:

 • en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • fleksitidsordning
 • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Stillingen rapporterer til administrerende direktør, inngår i ledelsen og har arbeidssted ved hovedkontoret i NINA-huset i Trondheim.

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med administrerende direktør Norunn S. Myklebust, tlf. 930 24 633, eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist: 08.06.2022.