Seksjonsleder Tilgangsstyring - Helseplattformen

Helseplattformen skal samle alt av medisinske journaler i ett system, og med det gjøre livet enklere for pasienter og helsepersonell i Midt-Norge. Nå søker vi etter flere ansatte som vil være med på det mest ambisiøse IT-prosjektet i landet.

500

Ny felles pasientjournalløsning for hele helsetjenesten etableres gjennom Helseplattformen. Løsningen ble lansert 7. mai i Trondheim kommune og skal rulles ut i hele regionen. Alle sykehus, kommuner, fastleger og spesialister i Midt-Norge kan knytte seg til løsningen gjennom opsjonsavtaler. Helsepersonell på alle områder i regionen får nytt og moderne arbeidsverktøy, og pasienten skal møte en mer helhetlig helsetjeneste. Helseplattformen er regional utprøvingsarena for «Én innbygger – én journal».

Tilgangsstyring innebærer at den enkelte bruker av Helseplattformen som løsning skal få korrekte tilganger til funksjonalitet, arbeidsflate og avdelinger ut fra rolle og organisasjonstilhørighet. Tilganger provisjoneres til Epic gjennom IBM IAM-løsning basert på informasjon fra den enkelte aktørs HR system eller legges inn av godkjente bestillere hos aktøren i en selvbetjeningsportal.

Sektoren er svært opptatt av at den enkelte bruker har effektive arbeidsprosesser og korrekt tilgang til funksjonalitet og informasjon. Det kreves derfor svært høy grad av kvalitet i vår leveranse. Endringer må sikres slik at vi ikke får utilsiktede effekter.

Vi søker deg som har solid ledererfaring med komplekse tekniske løsninger.

Du rapporterer til direktør før tjenesteleveranse og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med og utviklingen av tilgangsstyring
 • Sikre at sluttbrukere får korrekte tilganger i løsningen «Helseplattformen»
 • Kontinuerlig jobbe for å redusere kompleksitet i prosesser og løsning for tilgangsstyring for derigjennom redusere omfang av forvaltning og drift i samarbeid andre deler av organisasjonen
 • Vedlikehold og forbedring av regelsett for automatisert tilgang i tett samarbeid med kunde og andre team/seksjoner i Helseplattformen.
 • Sikre at løsningen for tilgangsstyring er robust, både teknisk, prosesser / rutiner og i forhold til endringer i ulike systemer
 • Sikre dialog med aktører / kunder som bruker Helseplattformen slik at disse forholder seg til vedtatte strukturer

Kvalifikasjoner

 • Genuin interesse for å sette seg inn i Helseplattformen som løsning og løsning for tilgangsstyring spesielt
 • Omfattende ledererfaring og relevant høyere utdannelse
 • Gjerne erfaring med virksomhetskritiske eller samfunnskritiske løsninger
 • Meget god IT-forståelse
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper
 • Dersom du i tillegg har erfaring med datastrukturer og / eller tilgangsstyring så er det selvsagt en fordel, tilsvarende dersom du har kjennskap til organisering og drift av helsetjenesten.


Personlige egenskaper

 • Utpregede analytiske evner
 • Strukturert, ryddig og meget kvalitetsorientert
 • Sterk på prosess og rutiner
 • Engasjert og positiv til varierte arbeidsoppgaver av ulik kompleksitet
 • Stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig og en utpreget teamspiller
 • Tydelig og klar lederstil


Du motiveres av samfunnsoppdraget vårt og liker rollen som pådriver for videre utvikling, både strategisk og operativt. Hos oss vil du få en interessant og utfordrende nøkkelrolle i en organisasjon som er i utvikling. Vi ønsker at et av våre viktigste kjennetegn skal være et godt og smidig arbeidsmiljø der ansatte gis gode utviklingsmuligheter. I tillegg vil du få konkurransedyktige betingelser. Vårt team er en sentral bidragsyter i vår organisasjon.

For ytterligere informasjon kan du kontakte våre rådgivere i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045, Kirsti K. Sjøhaug, tlf. 977 31 680, eller direktør tjenesteleveranse i Helseplattformen AS Ulf Dahl Ryen, tlf. 922 26 777.
Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Søknadsfrist: 05.06.2022

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.