Produktutvikler - Marnar Bruk AS

Er du vår nye relasjonsbyggende Produktutvikler som har fokus på nytenkning og forbedringer?

Vi søker en fremoverrettet, nysgjerrig og innovativ person, gjerne med kunnskap innenfor trykkimpregnert og Royalbehandlet trevirke. Du vil få ansvaret for å videreutvikle våre produkter og vareutvalg. Hos oss vil du arbeide sammen med hyggelige og dyktige kollegaer med kompetanse innenfor ulike fagdisipliner. Du vil få spennende utfordringer og få mulighet til å bidra og påvirke avdelingen som er under utvikling og vekst.

Vi søker deg som har erfaring fra prosjekter – primært innen kjemitekniske fag – men også deg som har erfaring fra utvikling og drift av industrielle anlegg for kjemisk og/eller fysisk omdanning av råstoffer i kjemisk industri og prosessindustri.

Du har relevant teknisk/kjemi utdanning, relevant fagkompetanse og god innsikt innen kjemi og trevirkerelaterte produkter. Hos oss er samarbeidsevner, teamarbeid, engasjement og vilje til faglig oppdatering viktig for å lykkes. Videre at du er selvstendig, har gode kommunikasjonsevner og høy arbeidsmoral.

Sentrale arbeidsoppgaver for produktutvikler hos Marnar Bruk AS:

 • Løpende kontakt med leverandører og forskningsmiljøet
 • Holde seg oppdatert på nye gjeldene forskrifter og regelverk
 • Ansvar for dokumentasjon relatert til produktene
 • Finne nye aktuelle produkter på egenhånd eller i samarbeid med salgsteamet
 • Delta i prosjekter og forbedringsområder med våre kunder
 • Være rådgiver overfor produksjon, kunder og våre selgere i forhold til muligheter og løsninger
 • Delta i prosjekter som driver bedriften i retning av våre overordnede bærekrafts mål

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Relevant utdanning innen kjemi/teknisk utdanning. God erfaring kan oppveie manglende formell utdannelse.
 • Fordel med kunnskap inne kjemitekniske regelverk, men ikke absolutt krav
 • God IT kompetanse, samt gode norsk og engelsk formuleringsevne muntlig og skriftlig.

Egenskaper

 • Interesse for denne spennende bransjen og fagområdet
 • Arbeider nøyaktig, systematisk og har god forståelse for sikkerhet og risiko
 • Du er en positiv og god relasjonsbygger som har fokus på nytenkning og forbedring
 • Løsningsorientert, strukturert med høy grad av gjennomføringsevne
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • En bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • God forretningsforståelse

Marnar Bruk AS tilbyr et uformelt arbeidsmiljø med mange dyktige fagfolk som ønsker å spille på lag med deg. Du vil oppleve gode arbeidsforhold i en moderne fabrikk. Vi er en liten bedrift som har lett for omstilling når en finner riktig produkt. Vi har sterke eiere med god økonomi som investere og satser på utvikling, og ser viktigheten av norsk lokal produksjon.

Ved spørsmål kan du kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Merete Svendsen tlf; 95186331, eller Janne Siri Horne tlf; 90721164. Henvendelser til våre rådgivere blir om ønskelig behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.