Rådgiver virksomhetsstyring / Risk Manager - LOKALBANK og Selbu Sparebank

Trives du både som lagspiller samtidig som du står støtt alene?

Har du erfaring med risikostyring i bank/bedrift?

- Da kan du få både i pose og sekk!

LOKALBANK og Selbu Sparebank går nå sammen om en felles ressurs som både vil jobbe med virksomhetsstyring på tvers av LOKALBANKENE, og samtidig gå inn i rollen som RISK Manager i Selbu Sparebank. Rollene fordeles arbeidsmessig ca 50/50 mellom banken og selskapet.

I LOKALBANK blir du som RÅDGIVER VIRKSOMHETSSTYRING en viktig bidragsyter i vår videre utvikling av bankene i LOKALBANK og deres tjenester. Vårt oppdrag er å utvikle effektive tjenester for bankene med høy kvalitet. Som fagressurs innenfor virksomhetsstyring sikrer du at bankene får tilgang til standardiserte maler og oppdaterte modeller til bruk for sin virksomhetsstyring.

Du får en sentral og selvstendig rolle i et fagteam, som arbeider i alle prosesser innenfor regnskap, økonomi og analyser, samt intern og ekstern rapportering. Sentrale fagområder vil blant annet være innenfor kreditt-, marked-, likviditet-, operasjonell risiko, AHV og GDPR.

I Selbu Sparebank vil du som RISK Manager få en uavhengig støttefunksjon for våre forretningsområder, ledergruppen og styret. Funksjonen har en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle, og må forstå bankens forretningside, strategi, marked og rammebetingelser.

Funksjonen skal særlig være en aktiv støtte i styrets arbeid med risiko, utvikling av risikostrategi, og oppnåelse av mål innenfor fastsatt risikotoleranse. Funksjonen rapporterer direkte til styret og administrerende banksjef.

I begge rollene får du frihet til å påvirke og utvikle din hverdag.

Sentrale oppgaver i rollen som rådgiver i LOKALBANK vil være:

 • medvirke til videreutvikling av standard modeller og malverk og med integrasjon av disse med datavarehus
 • videreutvikle bankenes systemer og tjenester gjennom prosjekter
 • faglig og teknisk støtte til Antihvitvask funksjonene hos de enkelte bankene
 • faglig og teknisk støtte til Compliance funksjonen hos de enkelte bankene
 • være bindeledd mellom bankene og samarbeidspartnere

Som RISK Manager i Selbu Sparebank vil sentrale oppgaver være:

 • sentral rolle i vesentlige beslutninger om risikostyring
 • rådgiving til styret, ledelse og administrasjon i banken om risikostyring og risikoeksponering
 • gjennomføre gode analyser og risikovurderinger
 • rådgi og lære opp andre innenfor risikostyringsområdet
 • sikre at alle vesentlige risikoer i organisasjonen er identifisert og behandlet
 • utarbeide og vedlikeholde risikopolicyer og retningslinjer
 • ansvarlig for årlig ICAAP-prosess
 • ansvarlig for all periodisk risikorapportering til ledelse og styre
 • sikre etterlevelse av rutiner og regler innenfor området
 • holde deg oppdatert på finansregulatorisk rammeverk og andre relevante fagområder

Vi setter følgende krav til kompetanse og egenskaper:

Du har relevant høyere utdanning og erfaring med virksomhets- og risikostyring, enten fra utøvelse i en bedrift/bank, eller som rådgiver innenfor en eller flere av ansvarsområdene. Vi ser gjerne at du har god prosesskompetanse og erfaring fra analysearbeid, samt erfaring fra effektiviserings- og forbedringsarbeid. Du er utstrakt kvalitetsbevisst, har svært god tall- og systemforståelse og god digital kompetanse.

I tillegg ser vi gjerne at du;

 • er selvstendig og initiativrik
 • evner å se både de store linjene og de små detaljene
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • service- og løsningsorientert i forhold til egne oppgaver

Arbeidssted: Søndre gt.16, Trondheim hvor både LOKALBANK og Selbu Sparebank er lokalisert. Som Risk Manger må det også påregnes tilstedeværelse i Selbu Sparebank sine øvrige kontorlokasjoner.

Videre prosess

Søknadsfrist er snarest og søknader vil bli vurdert fortløpende.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med våre rådgivere i Headvisor, Kristin Haugen / Kirsti Kalseth Sjøhaug, 971 55 441/ 977 31 680. Headvisor kan kontaktes i full fortrolighet.