Avdelingsleder montasjeavdelingen - Andritz Hydro AS

Sentral og spennende stilling i skandinavisk kraftbransje


Stillingen har daglig ledelse og det overordnet ansvaret for samtlige ansatte som arbeider med montasje ute på anleggene og inne i verksted. Dette innebærer også å vurdere bemanningssituasjonen med hensyn til ansettelser og innleie. I tillegg til å vurdere ressursbehov drive medarbeider- og kompetanseutvikling og rekruttering. Stillingen rapporterer til fabrikksjef (Head of Operations) og er en del av hans ledergruppe. Medarbeidere arbeider på anlegg over hele landet, som vil kreve god struktur og kommunikasjon for å kunne ha oversikt over prosjektene.

Ansvar/arbeidsområder

 • Ledelse, utvikling og rekruttering av medarbeider
 • Oppfølging av prosjekter i nært samarbeid med prosjektleder
 • Bidra til budsjettering og oppfølging av budsjett
 • Ansvar for arbeidsmiljø og HMSK i egen avdeling
 • Påse at fremdrift og leveringsplan følger fremdriftsplan og følge opp ved avvik
 • Bistå og være sparringspartner til base/ anleggsleder, verksted koordinator og støtte i aktuelle møter
 • Deltaker i beslutningsprosesser vedr. nyanskaffelser/ investeringer og påse godt vedlikehold av utstyr/maskinpark

Kandidatprofil:
Formelle kriterier

 • Bransjeerfaring
 • Ledererfaring
 • Arbeidserfaring med vedlikehold og montering av turbiner og/eller generator
 • Datakyndig

Personlighetsmessige kriterier, egenskaper, atferd, evner, verdier og motivasjoner.

 • Stå stødig i «stormen»
 • Ryddig, strukturert og profesjonell
 • Etterrettelig
 • Gode samarbeidsevner og relasjonssterk
 • Initiativrik, beslutningsdyktig og gjennomføringssterk

Vilkår

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • I tillegg til å arbeide internordisk og også muligheter for internasjonalt arbeid
 • Spennende, dynamisk og bærekraftig bransje

For nærmere informasjon om stillingen kontakt vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Fabrikksjef Senthil Veethividangan i Andritz Hydro kan også kontaktes på tlf. 40640846. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 15.august.