Vil du lede og utvikle en fremtidsrettet HR-funksjon? - Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin ambisjon er å være en pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn. Vi søker nå en strategisk, proaktiv og engasjert HR-leder som skal bidra til å utvikle vår organisasjon videre og skape en attraktiv arbeidsplass for våre nåværende og fremtidige ansatte.

I tråd med nytt målbilde for HR i Nkom skal strategi, analyse, digitalisering, kultur og organisasjonsutvikling være sentrale felt som styrkes fremover. HR-lederen får en svært sentral rolle i dette arbeidet.

Du er flink med folk og en utpreget lagspiller. Du har evne til å tenke strategisk, se sammenhenger og samtidig være operasjonell når det gjelder. Du har stor arbeidskapasitet og har en god HR-verktøykasse med deg. Samtidig blir du motivert av å arbeide med kontinuerlige forbedringer og endringer.

Du leder en seksjon som består av fire erfarne og dyktige medarbeidere. Seksjonen har oppgaver innen hele HR-feltet. Stillingen rapporterer til organisasjonsdirektør og er en del av ledergruppen i organisasjonsavdelingen.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for utvikling av Nkom sin HR-funksjon, herunder strategi- og målbildeutvikling
 • Videreutvikle effektive og fremtidsrettede HR-tjenester som bidrar til en helhetlig og enhetlig HR-praksis
 • Igangsette og følge opp utviklingsarbeid på områder som eksempelvis organisering, kultur- og kompetanseutvikling samt karriere- og ressursforvaltning
 • Bidra til at våre ledere utøver aktiv og synlig ledelse i tråd med Nkoms verdier og mål gjennom ledelsesutvikling, -støtte og oppfølging
 • Være en pådriver for digital utvikling, herunder. etablere og legge til rette for bruk av nye HR-systemer for rapportering og analyser
 • Ivareta Nkoms arbeidsgiverfunksjon og bidra til et konstruktivt partssamarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis innen HR
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring, gjerne som HR leder
 • Solid erfaring fra HR-prosesser på strategisk- og operativt nivå
 • Solid erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Meget god kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk i offentlig sektor
 • God teknologikompetanse og erfaring med digitale HR-systemer

Personlige egenskaper:

 • Du tenker strategisk, helhetlig og langsiktig
 • Du er proaktiv, løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Du er tillitsskapende, en god relasjonsbygger og samarbeider godt med alle nivåer
 • Du blir motivert av å arbeide med kontinuerlig forbedring og endringer
 • Du har stor arbeidskapasitet og har en operativ tilnærming til oppgavene

Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: PÅ og ÅPEN

Motivasjon, interesse og egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Stillingen lønnes som seksjonssjef fra kr. 800 000 til kr. 900 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr også:

 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • God tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse
 • Et kompetent, godt og motivert arbeidsmiljø
 • Nkom har avtale om fleksibelt arbeidssted som gir mulighet til å jobbe noe fra hjemmekontor

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med organisasjonsdirektør Marianne Øhrn Johannessen, mobil: 91 61 51 87, eller på e-post: mjo@nkom.no, eller Headvisor v/ Janne Siri Horne, mobil: 90 72 11 64 eller på e-post: janne.horne@headvisor.no, for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Nkom jobber for inkludering. Vi vil gjerne ha søknader også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi ber deg om å dokumentere all utdanning som er relevant for stillingen. Legg ved vitnemål i Webcruiter når du søker en stilling hos oss.

Søk jobben innen 07. august 2022.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.