Prosessingeniør - Speira

Vi leter etter en prosessingeniør som kan bidra til selskapets videre vekst i Norge!

Speiras mål er å være den ledende aktøren i markedet for valset og resirkulert aluminium, og har i tillegg en ambisjon om å sette standarden for bærekraft i bransjen innen 2030. For å nå dette målet skal selskapet produsere produkter av høy kvalitet med et lavt karbonfotavtrykk basert på førsteklasses valsing og resirkulering, og ved å ansette det beste teamet.

Som prosessingeniør i Speira vil du få ansvar for at prosedyrer og instrukser, blant annet innen HMS og ytre miljø er oppdatert og i henhold til våre standarder. I tillegg vil du være teknisk og faglig ansvarlig for alle ovnene i støperiet slik at produksjonsutstyr og driftsmateriell utnyttes optimalt.

Vårt mål er at produktkvaliteten alltid skal holde høyest mulig nivå, dette er ett av ansvarsområdene til vår nye prosessingeniør. Sist, men ikke minst vil rollen være sentral i forbedringsarbeid og prosjekter, og vedkommende vil også bidra med sin kunnskap og erfaring i budsjettprosessen og i forbindelse med oppgraderinger i støperiet.

Her har du mulighet til å få en nøkkelrolle i et internasjonalt vekstselskap med store ambisjoner og bærekraftig produksjon!

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER:

 • Overordnet oppfølging av produksjon, kvalitet og HMS i smelteområdet
 • Påse at ovnene leverer teknisk som planlagt fra dag til dag
 • Sikre teknisk tilstand til ovnene over tid
 • Bidra til at ovnene utvikles med nødvendige oppgraderinger for å ivareta HMS, smeltekvalitet og smeltebehov
 • Planlegge og gjennomføre opplæring av operatører innenfor eget område
 • Være bindeledd mellom vedlikehold og drift på endringer/vedlikehold innenfor eget område
 • Aktiv bidragsyter i fabrikkens forbedringsarbeid og arbeid for måloppnåelse (KPIer)
 • Samarbeid med skiftledere for optimalisert drift og prioriteringer innenfor smelteområdet
 • Kommunikasjon og samarbeid med gassansvarlig for forbedringer og drift av brennere på smelteovnen

DETTE KAN VI TILBY:

 • Spennende muligheter i et ambisiøst, internasjonalt selskap
 • Jobbe med fremtidsrettede produkter og løsninger i et internasjonalt miljø
 • En operativ og strategisk lederstilling med store påvirkningsmuligheter
 • Tillitsbasert ledelse med stor takhøyde for nye ideer og forslag til forbedringer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Uformelt arbeidsmiljø med korte beslutningsveier

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
I rollen som prosessingeniør forventes det at du har betydelig fagkompetanse og trives som en strategisk og forretningsorientert sparringpartner for fabrikksjef og øvrig ledelse.

 • Utdannelse som sivilingeniør eller tilsvarende
 • 3-5 års erfaring fra smelteverksindustri eller tilsvarende industri
 • Gjerne god forståelse for smelteprosessen
 • Kjennskap til kvalitetsledelse og kvalitetsstandarder (ISO 9001) er en fordel
 • Kommunisere godt på engelsk, i tillegg til et skandinavisk språk
 • Gode datakunnskaper og interesse. Erfaring med behandling av prosessdata er en fordel

PERSONLIGE EGENSKAPER:
Vi tror vår nye prosessingeniør er analytisk og mulighetsorientert, i tillegg til å være sosial og en god kollega. Som person må du drives av å jobbe med utvikling og forbedringer, du har en kommersiell legning, god forretningsforståelse og en utpreget stå-på-vilje.

 • Resultatorientert, med evne til å påvirke og iverksette handling
 • Beslutningssterkt, få ting til å skje!
 • Omgjengelig og inkluderende, like å utvikle og jobbe med mennesker
 • Strukturert og planmessig
 • Tilpasningsdyktig og robust, står stødig i hektiske- eller stressende situasjoner
 • En igangsetter med stor motivasjon og høye ambisjoner

Søknadsfrist: Snarest. Søknader vurderes løpende.
For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Headvisor:
Bjørn Waagø, telefon: 900 96 668
Anette Larsen, telefon: 924 01 478

Vi håper å høre fra deg!