Kommunalsjef Samfunn - Stjørdal kommune

Vi søker etter deg som vil delta i utviklingen av vekstkommunen Stjørdal!

Hvis du er en offensiv og samlende leder med erfaring fra strategisk ledelse, som ønsker å bidra til samfunnsutvikling, kan denne jobben være noe for deg!

Kommunalsjef Samfunn er en sentral lederstilling i Stjørdal kommune, og har ansvaret for de tre sektorene Areal og Miljø, Kultur og Næring, samt Bydrift og infrastruktur. Kommunalsjef Samfunn vil som medlem av kommunedirektørens strategiske ledergruppe bidra til helhetlig utvikling av Stjørdal kommune. Vi er en vekstkommune og har mange spennende utviklingsområder i årene fremover. Alt fra å medvirke til å utvikle vårt flaggskip Kimen som et kulturhus for folket, til å fortsette med å bygge et attraktivt sentrum og ta hele kommunen i bruk.

Du opererer i grensesnittet mellom strategisk ledelse og politikkens verden som en del av kommunedirektørens ledergruppe, samt lede selvstendige dyktige sektorledere. Du jobber opp mot folkevalgte og stiller i kommunestyret på sentrale saker. Med en dyktig fagstab og øvrige ledere og ansatte jobber vi tett sammen som et team.

Erfaring fra byutvikling, utbyggingsprosjekter, arealforvaltning og/eller kommunalteknikk er ønskelig. Innsikt i og forståelse for kultur- og næringsutvikling vil være en fordel. Du bør ha ledet på strategisk nivå, og det er en fordel med erfaring fra politisk styrte organisasjoner. Hovedtyngden av politiske saker fremmes fra kommunalsjef Samfunn sine fagområder. Mange av de interessante og spennende planprosessene drives herfra, f.eks bygging av ny E6, nytt stasjonsområde og annen viktig infrastruktur i kommunen.

Kommunalsjef ansettes på åremål (6 år + mulighet for utvidelse på inntil 6 år) og rapporterer til kommunedirektør.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle organisasjonen for å sikre et strategisk og utadrettet perspektiv
 • Følge opp politiske målsettinger, strategier, planer og bestillinger
 • Overordnet ansvar for oppgaver innen lovpålagt planlegging, forvalting og drift
 • Videreutvikling av et kompetent og dyktig lederteam og stab, samskaping med innbyggere, ansatte og tillitsvalgte
 • Sørge for god organisering og ledelse av planprosesser og store utviklingsprosjekter
 • Personal- og resultatansvar for Samfunnsområdet, som blant annet er nedfelt i egen lederavtale
 • Utvikle kommunens strategi mot næringsliv og tilrettelegge for næringsetableringer gjennom aktiv og god dialog med næringsaktører
 • Videreutvikle Stjørdal som kulturkommune og vertskap for store arrangementer
 • Bygge endringsforståelse og vilje i organisasjonen gjennom medarbeiderdrevet innovasjon
 • Ha en aktiv og ledende rolle i kommunens arbeid med bærekraft og klima

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen samfunnsutvikling, entreprenørskap, innovasjon eller annen relevante utdanning, gjerne på masternivå
 • Erfaring fra samfunnsutvikling/ arealforvaltning/ byutvikling innen offentlig eller privat sektor
 • Ledererfaring fra større offentlige eller private virksomheter
 • Erfaring fra å lede strategiske prosesser
 • God økonomi- og organisasjonsforståelse
 • Sterkt samfunnsmessig engasjement

Personlige egenskaper

 • Utadvendt nettverksbygger som skaper gode relasjoner
 • Strategisk og initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Tydelig lederprofil
 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsegenskaper

Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen

Vi kan tilby

 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Delta i vårt nye lederutviklingsprogram
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Du blir del av kommunens strategiske ledergruppe
 • Du blir en del av bedriftens til enhver tid gjeldende kollektive forsikrings- og pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Interessert?

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte kommunedirektør Tor Jakob Reitan tlf. 950 51 111 eller rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi imøteser din søknad med CV snarest og senest 21. august 2022.