Kommunikasjonsdirektør - Norsk Polarinstitutt

Kommunikasjon er en viktig funksjon for Norsk Polarinstitutt, og vi søker en drivende, faglig erfaren og strategisk ressurs til å leder vårt kommunikasjons- og mediearbeid. Stillingen rapporterer til direktør, og er en del av Polarinstituttets ledergruppe. Kommunikasjonsavdelingen har ti medarbeidere og spenner over et vidt spekter av oppgaver og tjenester som mediekontakt, sosiale medier, webside, intranett, vitenskapelig tidsskrift, bibliotek, fotoarkiv, utstillingsvirksomhet og polarhistorie.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Lede og utvikle instituttets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid
 • Gi kommunikasjons- og medieråd til instituttets ledelse og fagpersonale
 • Utvikle og være pådriver for god internkommunikasjon
 • Ekstern kommunikasjon og omdømmebygging
 • Personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Redaktøransvar for instituttets innhold på digitale plattformer og utgiveransvar for vitenskapelig tidsskrift og rapporter i egne serier
 • Lede arbeidet med krisekommunikasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • Solid erfaring fra tilsvarende stillinger innen kommunikasjon/ media
 • Ledererfaring
 • Svært god framstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Høyere relevant utdanning
 • God kunnskap om strategisk bruk av kommunikasjon, inkludert sosiale medier
 • Evne til å representere instituttet utad
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og forskningsformidling er en fordel
 • Offensiv og drivende, med gode samarbeidsevner og formidlingsevne

Norsk Polarinstitutt ønsker et mangfold blant våre ansatte. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. De to sistnevnte kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi er en IA-virksomhet, og vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Direktør Ole Arve Misund kan også kontaktes på tlf 91174186.

Kortfattet CV/søknad sendes snarest og senest 28.august.