Eiendomssjef - Eidsvoll kommune

Oppgaver og ansvar
Eiendomssjef har et overordnet ansvar for utviklingen og forvaltningen av kommunens eiendommer, bygg og boliger, herunder drift, vedlikehold og gjennomføring av byggeprosjekter. Virksomheten har 89,2 årsverk og er organisert i fire egne avdelinger (drift, vedlikehold, renhold og prosjekt), samt fire personer i stab.

Virksomheten har for tiden mange store prosjekter i gang eller under planlegging; skoler, barnehage og omsorgsboliger. Totalt har kommunen investeringsprosjekter for ca. 2,4 milliarder kroner i perioden 2022-2025.

Eiendomssjef rapporterer til kommunedirektør og inngår som virksomhetsleder i kommunedirektørens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå (bygg/eiendomsforvaltning, ledelse, økonomi). Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanningsnivå
 • Solid ledererfaring
 • God økonomisk forståelse
 • Forhandlingsvant
 • Ønskelig med erfaring fra styring av offentlige investeringsprosjekter
 • Kunnskap om kommunal virksomhet og kjennskap til offentlig forvaltning, og gjerne erfaring i grensesnittet politikk/ administrasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Egenskaper

 • Tydelig og resultatorientert
 • Gode analytiske egenskaper, og evne til raskt å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Aktiv og motiverende lederstil, gode samarbeidsevner og evne til å lede og drive prosesser
 • God evne til kommunikasjon internt og eksternt
 • Strukturert og effektiv

Vi kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter på utviklingen i Eidsvoll kommune
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vårt rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor tlf. 91729682, eller kommunedirektør Knut Haugestad, tlf. 982 03 522.

Søknad på stillingen sendes elektronisk innen 25.august.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: SØK PÅ STILLINGEN

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. Søkeren vil bli kontaktet dersom kommunen ikke finner tilstrekkelig grunnlag for å unnta søknaden fra offentlighet.