Administrerende direktør - Kruge AS

Vil du lede og utvikle Kruge som ledende kompetansepartner innen bærekraftige montasjesystemer?

Med et team av dyktige spesialister i virksomheten og Ernströmgruppen som en stabil og langsiktig eier, åpnes et mulighetsrom for en administrerende direktør med entreprenørånd til å videreutvikle Kruge AS for en bærekraftig og digital fremtid.

Til å lede dette arbeidet søker vi en ambisiøs og drivende leder som bidrar til økt synlighet og attraktivitet som samarbeidspartner og leverandør i eksisterende og nye markeder.

I rollen som administrerende direktør vil du sitte i førersetet på å realisere vår ambisjon om å bygge virksomheten videre, og får blant annet ansvar for:

 • å lede videreutviklingen av strategien sammen med styret og realisere strategien inn i virksomheten
 • å lede videreutviklingen av våre forretningsmodeller for videre satsning, både gjennom organisk vekst og potensielle oppkjøp
 • å lede de ansatte i virksomheten, og bygge både kultur og struktur
 • utvikle og ivareta kundeperspektivet – være synlig og tydelig ut i markedet og ta i bruk it/digitalisering som akselerator
 • ivareta personal- og resultatansvar og videreutvikle vårt gode tillitsforhold internt, overfor kunder/forretningsforbindelser

Ønsket utdanning og erfaringsbakgrunn

 • du har høyere utdanning på bachelor eller masternivå innen teknologi og/eller økonomi, marked, ledelse
 • vi ønsker at du har dokumentert ledererfaring
 • kunnskap om styrerapportering og profesjonelt styrearbeid er en fordel
 • vi tror at du har erfaring fra leverandørindustrien, tekniske entreprenører/ rådgivere, bygg og anlegg, eller relaterte virksomheter
 • du har god forretnings- og økonomiforståelse, og vet hva som skal til for å bygge et lønnsomt selskap på strategisk og operativt nivå
 • har erfaring med forretningsutvikling og strategi, og kan videreutvikle våre tjenester og leveranser i et livsløpsperspektiv i eksisterende og nye bransjer

Ønsket arbeids- og lederstil

 • du er strukturert og analytisk og sørger for effektiv styring gjennom god forretningsdrift
 • du er folkelig og praktisk, og evner å samarbeide og tilrettelegge for at teamet i vårt arbeid kan utvikle oss og virksomheten videre
 • du bør motiveres av å drive frem smarte og nye løsninger og ikke gi deg før dette er gjennomført
 • som leder må du evne å skape gode mellommenneskelige relasjoner, engasjement og «drive» mot felles mål
 • du må ha entreprenørånd og ambisjoner, og et oppriktig ønske om å bidra til at virksomheten opprettholder sin ledende posisjon

Hva kan vi tilby?

Som administrerende direktør i Kruge får du en spennende og selvstendig rolle med stor grad av påvirkning samt mulighet til å sette fotavtrykk en bransje som leverer samfunnskritisk infrastruktur.

Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kolleger. Det er konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjonsavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Andreas Aaberg, m. 957 52 815 eller Torstein Sneisen i Headvisor, m. 918 88 186. Du kan også kontakte styrets leder Kjell Bernt Kalland, m. 905 10 119 for ytterligere informasjon.

Alle henvendelser til Headvisor blir behandlet konfidensielt, også om ønskelig overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Vi ser gjerne at du viser din interesse og sender din søknad snarest.