Konsernregnskapssjef - BIR

Vi er på jakt etter en konsernregnskapssjef som vil ha ansvar for å lede og videreutvikle regnskapsfunksjonen i konsernet. Regnskapsfunksjonen er en sentralisert fellestjeneste for 18 datterselskap, du vil ha ansvar for konsolidering av regnskapet, og ha løpende dialog med øvrige selskap i konsernet.

Du får ansvar for rapportering og bidra med å forberede saksgrunnlag for økonomi- og regnskapsrelaterte saker til konsernledelse og styret. Andre viktige oppgaver er å håndtere skatte- og avgifts-relaterte problemstillinger, og ha dialog med myndigheter. I tillegg skal du lede og følge opp 6 dyktige regnskapsmedarbeidere.

Av bakgrunn har du solid regnskapserfaring og gjerne jobbet som revisor. Det er en fordel med erfaring som regnskapssjef, men det er ikke et krav. Har du jobbet med tilstøtende bransjer eller med konsolideringer er det også en fordel. Vi ønsker også at du har erfaring som personalleder.

Som person er du innovativ, ambisiøs og kommersiell. Du kommuniserer godt med ulike typer mennesker. BIR er et fremoverlent konsern med et ønske om å endre avfallsbransjen. Den rette kandidaten vil ha et ønske om å bidra til utvikling av selskapet.

BIR ble i 2021 kåret til årets sirkulære bedrift i Norge. Videre utvikling av sirkulære forretningsmodeller er høyt prioritert i konsernet. Som konsernregnskapssjef vil du få anledning til å være økonomiavdelingens representant i utviklingsprosjekter i konsernet.

Vi kan tilby en sentral rolle i et solid og bærekraftig konsern. Du får gode påvirkningsmuligheter i et selskap med korte beslutningsveier. Hos oss får du en hektisk hverdag i et selskap med store ambisjoner, bestående av engasjerte og dyktige medarbeidere. Arbeidssted vil være BIRs nye flotte hovedkontor på Nygårdstangen.

BIR har medarbeidere med ulik fagkompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Interessert?

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Per Jorem (40021560) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 14. august 2022. Alle spørsmål til våre rådgivere blir om ønskelig behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

Frem til søknadsfristen går ut, vil alle forespørsler bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. I forhold til offentleglova § 25 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet dersom unnatak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.