Kommunedirektør - Arendal kommune

I hjertet av Sørlandet ligger Arendal, som mange forbinder med sommer, skjærgård, båtliv og ferie. Kommunen er også kjent for et rikt kunnskaps, kultur- og festivalliv. Arendal kommune står bak mange store næringsrettede arrangement som Arendalsuka, Fremtidens kommuner og TEDx Arendal.

Nå skal det også bygges gigabatterifabrikk i kommunen. Arendal var landets første kommune med klimanøytral drift. Kommunens miljøsatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse. Det grønne skiftet skjer her!

Arendal skal være "motorkommune" for regional utvikling både strategisk og innenfor tjenesteutvikling på flere områder. Vi er på jakt etter en engasjert og handlingsorientert kommunedirektør som skal arbeide aktivt for å sikre den videre utviklingen til kommunen og våre innbyggere.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Lede og motivere de ansatte. Kommunikasjon og samhandling internt i administrasjonen, tett dialog med politisk nivå og inkludering av de tillitsvalgte
 • Lede og gjennomføre omstilling for å tilpasse kommunen sitt driftsnivå til enhver tid gjeldene økonomiske rammer
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og at politiske vedtak blir gjennomført
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for utvikling og at Arendal skal være en næringsvennlig kommune
 • Videreutvikle og tilpasse Arendal kommune sine tjenester i tett dialog med de folkevalgte, medarbeiderne, tillitsvalgte, innbyggerne og næringslivet
 • Være en engasjert kommunedirektør med fokus på samfunnsutvikling og gode levekår
 • Ha fokus på samskaping mellom frivillige, næringsliv og kommune

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring som leder fra større virksomhet; i privat og/eller offentlig sektor
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Innsikt i, og erfaring med, å lede prosesser innen organisasjonsutvikling, innovasjon, digitalisering og strategisk arbeid
 • Gjennom utdanning/erfaring ha nødvendig kompetanse for overordnet økonomistyring
 • Relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter, herunder erfaring med mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom»
 • Erfaring i å samhandle godt med arbeidstakerorganisasjonene
 • Relevant høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Raus, inkluderende og kontaktskapende som leder
 • Analytisk, strukturert og med et strategisk perspektiv
 • Engasjert, initiativrik og handlingsorientert
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne opptre selvstendig og ha høy grad av integritet
 • Entusiastisk og uformell. Må skape motivasjon og engasjement rundt seg
 • God omdømmebygger. Representere Arendal kommune på en god måte
 • Ovennevnte personlige egenskaper vil bli vektlagt


Vi kan tilby:

 • En helt sentral rolle i den videre utviklingen av en godt etablert kommune
 • Du blir del av en region i spennende utvikling
 • Du får ansvar for en kompetent organisasjon med en engasjert ledergruppe
 • Du vil oppleve tett og god dialog med politisk nivå
 • Åremålsperiode på 6 år, med mulighet for forlengelse
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons og forsikringsordninger


Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

For mer informasjon om stillingen, kontakt gjerne ordfører Robert Cornels Nordli, tlf. 957 59 990, eller en av våre rådgivere hos Headvisor; Jan Tveit, tlf. 975 39 990, Janne Siri Horne, tlf. 907 21 164, Merete Svendsen, tlf. 951 86 331.

Søknad / CV sendes snarest, og senest innen 21. august 2022.

Henvendelser til våre rådgivere kan om ønskelig behandles fortrolig i en innledende fase.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.

Se mer om hva som skjer i vår flotte kommune her: https://www.youtube.com/watch?v=6t_S67uDmFc