Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF

Har du lyst til å være med og skape Norges beste lokalsykehus?

Helgelandssykehuset søker nå en strategisk, drivende og engasjert administrerende direktør med hjerte for Helgeland. Helgelandssykehuset står foran mange utfordringer, men også spennende oppgaver som etablering av Nye Helgelandssykehuset, samarbeid om utdanning av helsepersonell på Helgeland, rekruttering av spesialister i et utfordrende kandidat-marked og videreutviklingen av tilbudet til befolkningen vår. Administrerende direktør vil lede en kompetent organisasjon med en ambisjon om å bli landets beste lokalsykehus, ha fokus på både internt og eksternt samarbeid, og lede de strategiske og operative prosessene som skal sikre at Helgelandssykehuset når sine målsettinger og ambisjoner.

Den personen vi søker er tillitsskapende, robust og trygg, har erfaring fra og trives godt i en kompleks lederrolle. Du er opptatt av å skape gode team, gode prosesser og høy kvalitet i arbeidet, og ser at god pasientbehandling er et resultat av dette.

Som leder er du omgjengelig og skaper gode relasjoner til menneskene rundt deg. Du er samtidig en tilstedeværende, tydelig og synlig leder som kommuniserer godt. Med ditt engasjement og inkluderende væremåte skaper du eierfølelse i hele organisasjonen og får med deg dine medarbeidere på den videre utviklingen av Helgelandssykehuset.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være

 • Lede en kompleks organisasjon med kvalitet og pasientsikkerhet som sentrale fokusområder
 • Sørge for høy innovasjonsgrad, riktig teknologi og kompetanse til å møte fremtidsutfordringene innen regionen
 • Stimulere til faglig utvikling og forskning
 • Sikre god økonomisk styring og kontroll av virksomheten
 • Gjøre gode strategiske valg, og lage gode og oppnåelige langsiktig planer
 • Sørge for høy kvalitet på pasientbehandling
 • Gjennomføre gode tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til en aktiv og samstemt ledergruppe
 • Skape god samhandling internt og med eksterne partnere

Bakgrunn/erfaring

 • Toppledererfaring fra større komplekse virksomheter
 • Har utviklet overordnede strategiske planer, og omskapt dem til dokumentbare resultater
 • Erfaring med å lede større helhetlige endrings- og omstillingsprosesser
 • Må kunne vise til overordnet ansvar for økonomisk forsvarlig drift med fokus på bunnlinjen og med gode resultater
 • Kan identifisere potensiell risiko og overvåker økonomiske konsekvenser av aktiviteten
 • God forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig og kvalitetsbasert pasientforløp
 • Forståelse for politiske prosesser
 • Det er ønskelig med erfaring i mediehåndtering og omdømmebygging
 • Gjerne kunnskap om Helgelands geografi og befolkning
 • Erfaring fra helsesektoren er ønskelig
 • Høyere relevant utdanning

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst sykehus
 • Sterk mulighet til å påvirke og videreutvikle eget ansvarsområde
 • Et utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Styreleder Arne Benjaminsen kan også kontaktes på tlf. 48064549. Søknad sendes snarest og senest 4. september.