Rådgivende Ingeniør konstruksjon - Sweco

Vi har opparbeidet god erfaring innen våre fagfelt og ønsker å utvide fagmiljøet innen industri, kraft og nett, og søker flere ingeniører med konstruksjonsbakgrunn.

Hos oss gjør du en forskjell. Du vil bli møtt av dyktige og imøtekommende kollegaer, og bli en verdifull bidragsyter i utviklingen av fremtidens samfunn

Hos oss vil du utvikle deg. Basert på dine ønsker, bakgrunn og kompetanse vil du engasjeres i ulike industri, kraft og nettprosjekter. Du får mulighet til å jobbe i store, flerfaglige prosjekter og små enmannsprosjekter der omfang, rolle, og prosjektfaser vil variere. Du vil få anledning til å utvikle deg som fagspesialist og eventuelt NVE-godkjent rådgiver, eller som prosjektleder.

Dine arbeidsoppgaver kan bestå av:

  • Rådgivning i konsept- og tidligfase.
  • Prosjektering av industri, nett og kraftprosjekter.
  • Oppfølging av prosjekter på byggeplass.
  • Prosjektledelse av små og store prosjekt.

Dette kan du:

  • Du er sivilingeniør/ingeniør innen konstruksjons- eller anleggsfag
  • Du har minst 5 års erfaring
  • Du har fortrinnsvis kompetanse innen industriprosjekter, kai, kraftverk, forsvar, nett og trafostasjoner

Ingen vet nøyaktig hvordan fremtiden blir. Én ting er likevel sikkert: Vi møter den med engasjement og nysgjerrighet, og vi må fortsette å spille hverandre gode. Sweco er for oss som vil forme i morgen.
For mer informasjon kontakt : Trond Henanger i Headvisor – tlf 47 30 20 61
Epost: Trond.Henanger@headvisor.no