HR-leder - Bico Bygg og Innredning AS

Vil du være HR-leder i et arbeidsmiljø som preges av raushet, offensivitet og evnen til å skape det unike?

Vi skal begeistre våre medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører, kunder og sluttbrukere. Hver dag, i hvert prosjekt, i hver relasjon, i medgang og i motgang.

Som HR-leder i Bico vil du bidra sterkt i den operasjonelle arbeidshverdagen og i den videre utviklingen av selskapet. Du tar initiativ til å gjennomføre, utvikle og kvalitetssikre prosjekter innen HR-området, samt at du vil få det overordnede ansvaret for HMS. Du blir en nøkkelperson i administrasjonen hvor du vil få personalansvar for fagområdene som innbefatter lønn, it-drift samt kantine. Du må ha fokus på effektivisering og digitalisering av prosessene i selskapet. Rollen rapporterer til CFO og blir en del av ledelsen i selskapet.

Sentrale oppgaver for rollen:

  • Operativ og strategisk samarbeidspartner for organisasjonen innen HR-relatere spørsmål
  • Ansvar for rekruttering og rekrutteringsprosesser
  • Ansvar for videreutvikling av policy og retningslinjer innen HR-feltet
  • Rådgiver for ledere og medarbeidere i personalrelaterte spørsmål
  • Veilede og bistå organisasjonen innen medarbeiderutvikling, onboarding, sykefraværsoppfølging, personalsaker og omstillingsprosesser mm.
  • Bidra i forhandlinger av lønn og betingelser, samt oppfølging av avtaler
  • Vedlikeholde og oppdatere vårt interne HR-system
  • Overordnet ansvar for helse- miljø og sikkerhet
  • Personalansvar

Vi er på jakt etter deg som har relevant erfaring innen tilsvarende arbeid, og har jobbet med HR som fag; gjerne i kombinasjon med administrative oppgaver. Har du erfaring med oppgaver innen HMS og digitalisering, er det en fordel. Du har kjennskap til AML, lovverk, tariffer og forskrifter. Vi forventer at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for høyere utdanning.

Som person trives du med å jobbe med varierte arbeidsoppgaver. Du motiverer dine medarbeidere, og har gode samarbeids- og relasjonsbyggende egenskaper. Det er viktig at du har god organisasjons- og forretningsforståelse. Du er strukturert og systematisk, og jobber selvstendig, samt evner å ta beslutninger. Vi legger stor vekt på nøyaktighet, samarbeidsevner og viljen til å yte en ekstra innsats når det trengs. Kan du i tillegg identifisere deg med våre verdier: Raus – Offensiv – Skapende? Da ser vi frem til å motta din søknad.

Som ansatt i Bico vil du være en del av et arbeidsmiljø som preges av raushet, offensivitet og evnen til å skape det unike. Arbeidsdagen er variert med personalansvar og ulike ansvarsområder i avdelingen innenfor lønn, HMS, HR -tjenester, lederstøtte og organisasjonsutvikling. Bico har vært involvert i flere av landets flotteste byggverk, både private og offentlige, og legger vekt på å gi kunden en merverdi få andre kan. Du vil ha store muligheter til å videreutvikle deg selv, og rollen. Du blir del av et engasjert og godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som har fokus på kvalitet.

Kan dette være noe for deg?

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Merete Svendsen tlf. 951 86 331 eller Janne Siri Horne tlf. 907 21 164. Kortfattet søknad med CV sender du snarest og senest innen 14. August 2022. Alle henvendelser til Headvisor blir behandlet fortrolig i en innledende fase.

https://www.youtube.com/watch?v=ctVyirgQRFs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=_rr-vheB7HY