CFO - Skandia Greenpower

Sentral nøkkelrolle i fremoverlent og bærekraftig konsern!

Det børsnoterte konsernet Skandia Greenpower AS er i sterk vekst og vi er på jakt etter deg som ønsker å være med på denne reisen. Vi er en modig utfordrer i en strømbransje som er i rivende utvikling. Gjennom å utvikle helt nye digital produkter og løsninger, skal vi endre hvordan folk flest bruker strøm, slik at vi går en mer bærekraftig fremtid i møte. Fremtiden dreier seg om smart styring av energi i boligen, elbil-lading, effekt-styring og hvordan selge overskuddstrøm tilbake til leverandøren.

Som CFO vil du være en viktig bidragsyter i den videre utviklingen av konsernet. Du har overordnet ansvar for økonomifunksjonen, og skal sikre at CEO, ledergruppen, eiere og styret til enhver tid har riktig styringsinformasjon. Naturlige arbeidsoppgaver er rapportering av regnskap og økonomi, belyse riktig cashflow og videreutvikle økonomiske KPI’er i konsernet. Du får ansvar for å følge opp revisor, bankforbindelse og eksternt regnskapsbyrå. Som leder skal du motivere og videreutvikle to dyktige controllere.

Dialog med investorer og markedet er en viktig del av rollen som CFO i Skandia Greenpower. Du må trives med å presentere og kommunisere relevant informasjon mot markedet (børs), gå i dialog med investorer og synliggjøre investeringspotensialet i konsernet.

Du må ha relevant og praktisk erfaring med lovpålagt rapportering. Det er en fordel om du har hatt tilsvarende rolle som del av en ledergruppe, og det å rapportere til styre og eiere, da rollen innebærer ansvar som styresekretær. Det er en fordel om du har erfaring fra vekstorienterte selskaper, gjerne PE-eid eller børsnotert. Derfor er det også naturlig å ha relevant erfaring med M&A aktivitet, som DD prosesser, og identifisere og realisere synergier. Vi forventer god IT-kompetanse, og at du kan bidra med å effektivisere og videreutvikle økonomiprosessene i selskapet.

Som person er du effektiv, kommersiell og forretningsorientert. Du er nysgjerrig, tar initiativ – og gjennomfører. Som CFO må du være strukturert, beslutningsdyktig og samtidig fleksibel. Du har stor arbeidskapasitet, er hardtarbeidende og ambisiøs.

Vi kan tilby deg en sentral nøkkelrolle i et fremoverlent og bærekraftig konsern! Du vil få store muligheter for både faglig- og personlig utvikling. Du blir en del av en kultur med engasjerte og dyktige medarbeidere, der tillit og stor takhøyde er sentrale stikkord.

Er dette noe for deg?

Ved spørsmål kontakt vår rådgiver hos Headvisor; Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.