Leder IT – Norrein Gruppen AS

Vi søker en drivende og tydelig leder som ønsker å utvikle Norrein Gruppen og EGON Restauranter innen IT og digitalisering.


Som IT-leder vil du få en sentral rolle og bli en viktig bidragsyter for videre utvikling og strategivalg fremover. Vår virksomhet blir stadig mer data- og teknologi drevet. Vi ønsker nå å styrke organisasjonen med en ressurssterk og faglig kompetent leder for vår IT-avdeling. Vi ser etter deg som ønsker å ta ansvar og samarbeide med ansatte, leverandører og ledelsen i Norrein Gruppen, og sørge for at EGON tar en posisjon innen digitalisering og IT i vår bransje. Du skal være en pådriver til gjennomføring av nye IT-relaterte prosjekter, samtidig som du skal være en operativ støttespiller gjennom support og direkte dialog med våre restauranter. Du har evnen til å prioritere, har et høyt servicenivå og forstår at det viktigste er å legge til rette for at våre ansatte får bruke sin tid til å skape gode gjesteopplevelser.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

Vår nye IT-leder tar det overordnet ansvaret for all IT samt ledelse av vår IT-avdeling. Du staker ut kursen for vår strategi fremover innen IT-feltet og sørger for god IT sikkerhet og drift og at all utvikling av tjenestene blir levert innenfor avtalte rammer.

Som pådriver har du evnen til gjennomføring fra strategi til operativ drift. Du tar initiativ og driver prosjekter fremover fra ide, planlegging, anskaffelse, implementering og drift. Du har erfaring med prosjektledelse og prosjektoppfølging og trives med å jobbe i team for å gjøre hverdagen til sluttbrukeren bedre. Som operativ støttespiller har du evnen til å snakke brukerens språk og har en service minded innstilling. Du er godt orientert og har en sunn skeptisk holdning til trender og utviklingstrekk innen digitalisering og nye IT-systemer.

Som alle ansatte i Norrein Gruppen forventes det at du som IT-leder tar i et tak der hvor det trengs. Du må derfor være «hands-on» sammen resten av IT avdelingen i drift og utvikling av gruppens servere, back-up systemer, brannmur, nettverk og øvrig IKT-utsyr. Arbeidsoppgavene og stillingsinnholdet vil kunne utvikle seg over tid og vil bli utført i nært samarbeid med driftsavdeling og økonomiavdeling.

Kvalifikasjoner

  • Du har høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende formalkompetanse.
  • Du har ledererfaring med dokumenterbare gode resultater, gjerne med erfaring innen kjededrift eller tilsvarende virksomhet.
  • Det er en fordel om du har kjennskap til systemer og applikasjoner som benyttes, da det forventes at du, sammen med resten av IT-avdelingen, er kvalifisert til å vurdere videre drift og eventuelle endringer av disse systemene. Det er også et krav at du er orientert og har god kjennskap til ny teknologi og utvikling innenfor IT.
  • Vi tror du har sterk interesse for utviklingsarbeid og ser verdien av forbedrings- og effektiviseringsgevinster. Du har erfaring fra IT-drift og gjennomføring av anskaffelser/forhandlinger og prosjektstyring. Den aktuelle kandidaten har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper
IT-leder er, som alle ansatte i Norrein Gruppen, opptatt av å ha fornøyde gjester. For deg vil det bety at du vil være ansvarlig for at det tekniske og digitale under ditt ansvar fungerer, slik at restaurantene kan bruke sin tid på å være best på gjesteopplevelser.

Som IT-leder må du ha evnen til å se det strategiske bildet, og vise vei for retningen i ledergruppa i Norrein Gruppen. Du er i stand til å gjøre veivalg og er beslutningsdyktig. Som person er du en pådriver og en gjennomfører. Du har god forretningsforståelse og utforsker muligheter til effektivisering og forbedringer med en sunn positiv holdning. Du er strukturert, har god samarbeidsvilje og er service-minded, samt at du kjenner deg godt igjen i våre verdier.

Stillingen som IT-leder gir deg mulighet til å jobbe tett med personalet i våre restauranter, og være tett på brukergrensesnittet. Vi mener det gir deg en unik mulighet til å kunne jobbe med utvikling av teknologi med et av Norges mest kjente merkevarer.

Vi tilbyr
Den rette kandidaten vil kunne forvente meget konkurransedyktige betingelser og vil kunne bli tilbudt deltakelse i vårt aksjonærprogram. Vi tilbyr landets beste og mest kompetente miljø innen hotell- og restaurantadministrasjon. Du får jobbe med dedikerte mennesker som brenner for det de holder på med. Hos oss er det korte beslutningsveier og en uformell struktur. Ledelse skjer med stor tillit til hverandre der du gjennom din påvirkning vil kunne definere vår fremtidige utvikling.

Sammen skal vi gjøre Norrein Gruppen / EGON restauranter til ledende innen restaurant i hele Scandinavia gjennom det beste konseptet, de beste løsningene, de beste medarbeiderne og de mest fornøyde gjestene.

Spørsmål til stillingen rettes til Trond Sandvik i Headvisor, tlf: 950 55 233, e-post trond.sandvik@headvisor.no

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest innen 22.august. Spørsmål blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.