Kommunedirektør - Risør kommune

Risør kommunes verdier er: Løsningsorientert, trygghet, åpenhet og likeverd. Disse står sentralt i vårt daglige virke som ansatte i Risør kommune. Kan du identifisere deg med disse verdiene kan du være den rette til å være med på vårt lag!

Vi er på jakt etter en strategisk kommunedirektør med sterk gjennomføringskraft, som evner å skape oppslutning om videreutvikling til det beste for våre innbyggere.

Sentrale ansvarsområder:

 • samarbeide med, og skape gode relasjoner til folkevalgte, tillitsvalgte, innbyggere, næringslivet og andre viktige aktører i regionen
 • sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer
 • sikre god og langsiktig økonomistyring- og forvaltning
 • videreutvikle organisasjonen gjennom strategisk ledelse og samhandling internt og eksternt
 • sikre gode tjenester og service til innbyggerne
 • samfunns- og næringsutvikling både gjennom kommunalt- og regionalt samarbeid
 • sikre kvalitet i saker til politisk behandling
 • være en pådriver for å utnytte potensialet i digitalisering

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant ledererfaring, helst fra offentlig forvaltning, gjerne i kombinasjon med erfaring fra privat sektor
 • erfaring med overordnet ansvar for økonomistyring
 • evne å forstå, og operere i tråd med, politiske prosesser
 • erfaring med, og legger vekt på, trepartssamarbeid
 • innsikt i, og erfaring fra, arbeid med digitalisering
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring og kompetanse fra organisasjonsutvikling og strategisk arbeid
 • høyere utdanning fra høyskole/universitet er ønskelig, men erfaring kan kompensere for manglende utdanningsgrad


Personlige egenskaper:

 • positiv og ambisiøs på kommunens vegne
 • analytisk, og evner å tenke helhetlig
 • god kommunikator som kan stå i stormen og argumentere godt
 • utadvendt, handlekraftig og trygg
 • empatisk, men samtidig ikke konfliktsky
 • ryddig og systematisk med meget god gjennomføringsevne

Personlig egnethet og motivasjon vil vektlegges.

Vi kan blant annet tilby:

 • en topplederstilling som er sentral i videre utvikling av kommunen og regionen
 • store muligheter til å påvirke viktige samfunnsområder i nært samarbeid med politisk nivå
 • muligheten til å jobbe i en kommune som er viden kjent for sitt kunst- og kulturliv
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte ansatte

Ved spørsmål, kontakt gjerne ordfører Per Kristian Lunden (916 48 522), eller en av våre rådgivere hos Headvisor; Janne Siri Horne (907 21 164) eller Merete Svendsen (951 86 331).

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 2. oktober 2022.

Frem til søknadsfristen går ut, vil alle forespørsler bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Iht. offentleglova § 25 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet dersom unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.