Er du vår nye leder for verneområdeseksjonen? - Miljødirektoratet

Vi søker en erfaren og utviklingsorientert leder som brenner for effektiv forvaltning!

Du har solid forvaltingserfaring, er samarbeidsorientert og initiativrik. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap og motiveres av å skape resultater sammen med andre og av Miljødirektoratets viktige samfunnsoppdrag.

Verneområdesksjonen er én av seks seksjoner i land- og friluftslivavdelingen. Seksjonen har ansvar for direktoratets oppgaver med opprettelse og forvaltning av alle verneområder etter naturmangfoldloven. Opprettelse av nye verneområder innebærer å gi oppdrag til og følge opp Statsforvalterens arbeid, utarbeide tilrådning til KLD samt følge opp vernevedtak. Sentrale oppgaver i verneområdeforvaltningen er godkjenning av forvaltningsplaner og besøksstrategier, klagesaksbehandling og veiledning av forvaltningsmyndigheter for verneområder.

Seksjonen har også ansvar for direktoratets arbeid knyttet til Verdensarvskonvensjonen, Ramsarkonvensjonen og arbeidet med verneområder, ferdsel og reiseliv på Svalbard. Videre har seksjonen ansvar for direktoratets arbeid med naturrestaurering på land. Nasjonal og internasjonal rapportering knyttet til verneområder er også seksjonens ansvar. Seksjonen har 17 engasjerte og dyktige medarbeidere.

Som leder for verneområdeseksjonen rapporterer til avdelingsdirektøren og inngår i avdelingens ledergruppe. Stillingen har arbeidssted Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Stillingens hovedansvarsområder er å

 • lede og videreutvikle kompetente medarbeidere
 • skape konstruktive relasjoner internt og eksternt, herunder med departement, statsforvalter og nasjonalparkstyrene
 • utvikle seksjonens ansvarsområder
 • styre og prioritere seksjonens oppgaver

Kvalifikasjoner

 • erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • relevant utdanning på mastergradsnivå. Relevant ledererfaring kan kompensere for kravet om utdanning.
 • god forvaltningskompetanse og forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne og gjerne erfaring med mediehåndtering
 • kjennskap til seksjonens fagområder er en fordel

Egenskaper

 • Du er tydelig og trygg i lederrollen.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er nytenkende og tar initiativ til endringer.
 • Du har gode strategiske og analytiske ferdigheter.
 • Du er strukturert, gir mål og retning og sikrer effektive arbeidsprosesser.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonsleder
 • en spennende og utfordrende lederjobb
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seksjonsleder fra kr. 714 000 (ltr 74) til kr. 935 300 (ltr 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør Ivar Myklebust tlf. 951 33 131Ivar.myklebust@miljodir.no eller rådgiver Kirsti K. Sjøhaug tlf. 977 31 680 i Headvisor.
Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Gunn Hilde Garte, tlf. 477 51 389/ gunn.hilde.garte@miljodir.no.

Søknad med vitnemål og attester sendes elektronisk gjennom jobbnorge.no

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Referanse: 59-2022 LVE Søknadsfrist: 02.10.22