Direktør markedsregulering - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin ambisjon er å være en pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn. Vi søker nå en strategisk, proaktiv og engasjert direktør til å lede arbeidet med å påvirke samfunns- og teknologiutviklingen innen avdelingens ansvarsområder.

Nå har du mulighet til å være med å forme fremtidens marked for en av landets viktigste infrastrukturer!

Vi er på jakt etter deg som trives i bransjen, er flink med folk og en utpreget lagspiller. Du tenker strategisk, ser sammenhenger og er samtidig operasjonell når det gjelder. Vi søker en person som har en utadvendt tilnærming til markedet, politikk og byråkrati. Du motiveres av innovasjon og endring og ha stor arbeidskapasitet.

Du leder en avdeling med to seksjoner og om lag 30 meget erfarne og dyktige medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Etablere og videreutvikle nettverk og arenaer både internasjonalt og nasjonalt for å fremme synlighet og relevans og styrke Nkoms posisjon og rolle i reguleringsarbeidet
 • Etablere kunnskap om hvordan Nkom skal jobbe i skjæringsfeltet mellom politiske prosesser, kravet til offentlig styring, inngripen i reguleringsspørsmål og behov i bransjen
 • Være direktørens nærmeste rådgiver i saker som angår avdelingens fagområder, bidra aktivt i ledergruppen og vise engasjement for ledelse av hele Nkom
 • Lede arbeidet med å se muligheter, utvikle og tilpasse lovgrunnlaget og annet regelverk til nye samfunnsmessige-, markedsmessige- og teknologiske rammebetingelser
 • Utrede nye tiltak, insentiver og reguleringsformer og dreie virkemiddelbruken mot Nkoms målsetting om å stimulere til næringsutvikling og innovasjon i bransjen
 • Lede avdelingens arbeid med å sikre høy kvalitet i vedtak, utredninger og andre oppgaver
 • Utvikle en intern kultur som fremmer og fornyer faglige diskusjoner om hvordan avdelingen løser sine oppgaver
 • Ha fag- og personalansvaret for en meget dyktig ledergruppe på avdelingen og andre underordnede i stabsfunksjoner
 • Ivareta resultat- og økonomiansvaret for avdelingen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen juss, økonomi eller annet relevant fagområde
 • Relevant erfaring med å bygge nettverk og annen utadrettet virksomhet
 • Relevant erfaring fra å jobbe i grensesnittet mellom forretnings- og næringsutvikling, teknologi og statlig myndighetsutøvelse
 • Kjennskap til reguleringsprosesser nasjonalt og internasjonalt (spesielt EU-systemet)
 • Relevant kunnskap om markeder, aktører og utviklingstrekk
 • Relevant ledererfaring, enten som personal-, fag- eller prosjektleder/Evt. erfaring med å lede høykompetente og faglig kvalifiserte mennesker
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunne bli sikkerhetsklarert for «Hemmelig» etter sikkerhetsloven

Personlige egenskaper:

 • Du er meget god til å se løsninger, har stor gjennomføringsevne, arbeidskapasitet og en operativ tilnærming til oppgavene
 • Du trives med å dele innsikt og kompetanse
 • Du er analytisk og tenker strategisk, helhetlig og langsiktig
 • Du er entusiastisk, med engasjement for fagfeltet og har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Du er tillitsskapende, en god relasjonsbygger og samarbeider godt med alle nivåer
 • Du blir motivert av å arbeide med kontinuerlig forbedring og endringer
 • Du trives med å arbeide selvstendig og sammen med andre

Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: PÅ og ÅPEN

Motivasjon, interesse og egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Varierte lederutfordringer i en samfunnsviktig virksomhet med gode verdier
 • Meget god utviklingsmuligheter del av ledergruppen ved virksomhetens hovedkontor
 • Stor grad av fleksibilitet innenfor gitte rammer og mulighet for stedsuavhengig arbeidsplass
 • Et meget kompetent, godt og motivert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige og ordnede vilkår
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • God tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med direktør Pål Wien Espen, mobil: 91 61 51 87, eller på e-post: pwe@nkom.no eller Janne Siri Horne i Headvisor, mobil: 90 72 11 64, eller på e-post: janne.horne@headvisor.no for en prat om stillingen.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 30. september 2022.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.