Direktør for Eierstyring - Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norges hovedoppgaver løses gjennom de helseforetakene og selskapene HMN eier. Som direktør for eierstyring får du ansvar for å forvalte eierskapet til helseforetak og andre selskaper der HMN har en eierandel. Sentrale oppgaver er å utøve strategisk styring og oppfølging av disse selskapene i tråd med oppdrag gitt fra HOD. Erfaring knyttet til sentrale deler av ansvarsområdet samt god oversikt over de utfordringer en slik rolle kan innbefatte blir viktig. Du vet hvordan du skal lose krevende prosesser med ulike og sterke interessenter i havn og har kompetanse på å vurdere risiko.

Eierdirektør er medlem i RHFets ledergruppe.

Sentrale oppgaver omfatter:

 • å utøve eierstyring overfor underliggende HF
 • kontakt og kommunikasjon med vår eier Helse- og omsorgsdepartementet
 • deltakelse i nasjonale fora for eierstyring av felleseide nasjonale selskaper
 • ledelse av avdelingen for eierstyring
 • eierdirektør kan i tillegg bli tillagt andre virksomhetsområder.

Du bør ha:

 • erfaring fra styring og/eller ledelse av store og komplekse virksomheter
 • erfaring fra å jobbe i grensesnittet mellom politikk og offentlig forvaltning
 • ha omfattende styreerfaring og god rolleforståelse
 • interesse for helsepolitikk og HMNs samfunnsoppdrag
 • høyere utdanning
 • arbeidserfaring som gjør at du er godt kjent med beslutningsprosesser i offentlig sektor

Det er ønskelig med sterke analytiske og strategiske egenskaper, stor evne til helhetlig tenkning, god struktur og planmessig tilnærming. Du har sterk motivasjon for samfunnsoppdraget, har utpregete samarbeidsegenskaper og stor arbeidskapasitet. Dine lederegenskaper gjør at du fremstår som lagspiller, trygg, diplomatisk, lyttende og kommuniserende samt ansvarlig også i krevende situasjoner.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For ytterligere informasjon; kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor AS ved Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 og Kirsti K. Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser før søknadsfristen behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist: 10.10.2022