Enhetsledere Helse, omsorg og velferd - Østre Toten kommune

Østre Toten kommune søker ledere med driv og engasjement. Vil du bli en del av vårt utviklingsorienterte lederteam?

Helse, omsorg og velferdssektoren i Østre Toten kommune er inne i en periode med rivende utvikling, spennende utviklingsløp, digitalisering i og av tjenestene og utfordrende omstillinger som gjør at vi lærer noe nytt hver dag. Vi har en politisk vedtatt strategi for utvikling av tjenestene i et langsiktig perspektiv, Ny velferd 2040. Denne er godt forankret både politisk og administrativt og setter retning for prioriteringer og utviklingsarbeidet. Vi har dyktige og erfarne ledere som jobber godt sammen, har solid og god drift, og er opptatt av å utvikle lederskap og tjenestene. VI er stolt av at vi har en profesjonell og dyktig fagstab som gir lederstøtte og er med i utviklingsarbeidet.

Vi søker deg som trives og lykkes som leder, har driv og et brennende engasjement i jobben, skaper gode relasjoner til dine medarbeidere, og ikke minst har et stort ønske om å gi brukere og pårørende gode tjenestetilbud. Vi søker enhetsledere innen tilrettelagte tjenester og hjemmetjenesten. Stillingene rapporterer til kommunalsjef for Helse, omsorg og velferd, og er en del av hennes ledergruppe. Som enhetsleder vil du være en viktig premissgiver for tjenestetilbudet innen ditt område, og vil ha delegert helhetlig ansvar for fag, personal, økonomi og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver
Enhetsledere i Østre Toten kommune skal på bakgrunn av handlingsprogram og virksomhetsplaner, sikre at både ledelse av og aktiviteter innen tjenesteområdet samsvarer med gjeldende overordnede verdier, strategiske og operative handlingsplaner, lover og forskrifter samt aktuelle føringer. Som ansvarlig innen ditt tjenesteområde deltar du i utvikling av mål og strategier og øvrig relevant planarbeid i sektoren, og vil til enhver tid ha ansvar for ulike utviklingsoppgaver-/prosjekter på vegne av sektoren i samarbeid i ulike lederteam i kommunen.

Kvalifikasjoner
Vi tror du har relevant universitets- eller høgskoleutdanning innen helse/sosialfag omsorgssektoren og relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Du har solid relevant arbeidserfaring fra fagområdet du søker på, behersker norsk skriftlig og muntlig og har god fremstillingsevne. Det er ønskelig at kandidater har forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til, og har systemisk forståelse og kompetanse. God økonomiforståelse er en fordel, samt ha erfaring fra partssamarbeid og god forståelse for tillitsvalgtes rollen i kommunal sektor er en fordel.

Personlige egenskaper

  • Du har et menneskesyn og holdninger i samsvar med våre verdier
  • Du er en pådriver for utvikling og spiller på lag med medarbeidere, lederkollegaer og samarbeidspartnere
  • Du viser handling og mot i saker og forhold der dette kreves
  • Du takler stort arbeidspress, er god på å prioritere og trives i en hektisk hverdag
  • Du har brukerfokus og gode serviceholdninger

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr
En spennende og variert arbeidshverdag innen en tjeneste i endring, og et trygt og godt lederteam som samarbeider aktivt for å ivareta vårt gode arbeidsmiljø gjennom trygghet og nødvendig samhandling. Gode muligheter til å utvikle seg både faglig og som leder.

Spørsmål til stillingen rettes til Trond Sandvik/ Per Inge Hjertaker i Headvisor, tlf: 950 55 233/ 91729682, eller e-post trond.sandvik@headvisor.no. Kortfattet søknad med CV på den stillingen du søker sendes snarest og senest innen 30.sept. Spørsmål blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.