Rådgiver digitalisering - BIR

BIR er teknologispiss i avfallsbransjen og ble kåret som første vinner av «Årets Sirkulære bedrift» i 2021. BIR jobber aktivt for å oppnå nye løsninger for ressursutnyttelse av avfall. Eksempler på dette er datafangst som grunnlag for differensierte betalingsmodeller, proteinproduksjon til ny matproduksjon gjennom sporing av ressursstrømmer til larveproduksjon, utvikling av kommersiell software for avfallsbransjen, og konvertering av CO2 til karbon-nanofiber.

Vi ser at det ikke er mulig for ett enkelt selskap å drive med sirkulærøkonomiske forretningsmuligheter alene. Dataflyt gjennom hele verdikjeden og på tvers av andre verdikjeder er en forutsetning for å kunne nå dette.

Ved konsernets utviklingsavdeling er vi nå på jakt etter nye nøkkelressurser til vår organisasjon. Dere vil inngå i et team som skal bidra med å utvikle selskapets IT-arkitektur og systemportefølje - og på den måten støtte opp under BIRs eksisterende og fremtidige forretningsprosesser innenfor renovasjon, bærekraft og sirkulærøkonomi.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Analysere eksisterende løsningsarkitektur og designe målarkitektur
 • Være rådgiver og utførende på løsningsarkitektur i våre digitale endringsprosjekter
 • Fungere som rådgiver og bindeledd mellom alle parter i en IT-leveranse, både internt og eksternt
 • Bidra med arkitekturkompetanse i løsningsdesign ved anskaffelser og kvalitetssikre disse
 • Beskrive nødvendige løsningskomponenter og krav til disse
 • Deltagelse i konsernets endringsprosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Stor interesse for teknologiutvikling og oppdatert på relevante teknologier
 • Erfaring som utvikler og gjerne noen år som løsningsarkitekt
 • God forståelse for samspillet mellom teknologi og forretning, og hvordan det kan omsettes til merverdi
 • Kjennskap til arkitekturrammeverk, forretningsprosesser og modellering er fordelaktig
 • Forståelse for kompliserte verdikjeder på tvers av systemer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Behersker gjerne flere programmeringsspråk.

Vi ser etter deg som liker å jobbe i grenselandet mellom forretning, løsningsarkitektur og koding. Du vil jobbe tett på strømmen av digitaliseringsinitiativene, og får stor påvirkningskraft på løsningsdesign, teknologier og metoder.

Vi ønsker medarbeidere som kjenner seg igjen i BIR sine kjerneverdier: superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller.

Vi tilbyr:

 • En viktig rolle i et solid og bærekraftig konsern
 • Du får gode påvirkningsmuligheter i et selskap med korte beslutningsveier
 • Hos oss får du en hektisk hverdag i et selskap med store ambisjoner, bestående av engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Arbeidssted vil være BIRs nye, flotte hovedkontor på Nygårdstangen

Kan dette være noe for deg?

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Per Jorem (40021560), eller Erlend Låstad (41444344). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig i en innledende fase. Etter søknadsfristens utgang vil offentlig søkerliste utarbeides. Ved spørsmål om dette, ta gjerne kontakt.

Merk vi søker også etter Rådgiver IKT-sikkerhet og Rådgiver IT