Rådgiver IKT-sikkerhet - BIR

BIR er teknologispiss i avfallsbransjen og ble kåret som første vinner av «Årets Sirkulære bedrift» i 2021. Vi er nå på jakt etter flere nøkkelressurser for å styrke vår organisasjon. Dere vil inngå i et team som skal bidra med å utvikle og drifte selskapets IT-arkitektur og systemportefølje - og på den måten støtte opp under BIRs eksisterende og fremtidige forretningsprosesser innenfor renovasjon, bærekraft og sirkulærøkonomi.

Vi ser etter deg som kan bidra innenfor IKT-sikkerhet og gå foran i arbeidet med å ytterligere styrke vår informasjonssikkerhet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sikre at profesjonalitet, robusthet og sikkerhet preger leveranse av våre IKT-tjenester.
 • Utarbeide og følge opp planverk og rutiner innenfor fagområdet.
 • Bidra med IKT-sikkerhetskompetanse i utviklingsprosjekter.
 • Gjennomføre risikovurderinger av sårbarhet og sikkerhet, avdekke sikkerhetshull, evaluere og implementere tiltak i konsernet.
 • Vurdere, håndtere og følge opp sikkerhetshendelser.
 • Gjennomføre tiltak for å fremme opplæring og bevisstgjøring innen IKT-sikkerhet/informasjonssikkerhet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller mastergrad innen informasjonssikkerhet.
 • Relevant erfaring knyttet til å arbeide med informasjonssikkerhet.
 • God kjennskap til og erfaring med å utarbeide/følge opp planverk og rutiner basert på standarder og rammeverk for informasjonssikkerhet og risikovurderinger, eksempelvis ITIL, ISO 27001 og NSM sine grunnprinsipper.

Vi ser etter deg som ønsker å være en premissgiver og rollemodell i arbeidet for å sikre robuste løsninger og en sterk IKT-sikkerhetskultur i konsernet.

Vi ønsker medarbeidere som kjenner seg igjen i BIR sine kjerneverdier: superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller.

Vi tilbyr:

 • En viktig rolle i et solid og bærekraftig konsern
 • Du får gode påvirkningsmuligheter i et selskap med korte beslutningsveier
 • Hos oss får du en hektisk hverdag i et selskap med store ambisjoner, bestående av engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Arbeidssted vil være BIRs nye, flotte hovedkontor på Nygårdstangen

Kan dette være noe for deg?

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Per Jorem (40021560), eller Erlend Låstad (41444344). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig i en innledende fase. Etter søknadsfristens utgang vil offentlig søkerliste utarbeides. Ved spørsmål om dette, ta gjerne kontakt.

Merk vi søker også etter Rådgiver digitalisering og Rådgiver IT