Økonomidirektør - Hemit HF

Vil du være med på å utgjøre en forskjell hos Midt-Norges største IKT-miljø?

Hemit HF er en høykompetent kunnskapsbedrift som utvikler og leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Midt-Norge. Teknologi og digitale løsninger er helt sentrale for å kunne møte fremtidens utfordringer i helsetjenesten.

Vi ser etter en leder som vil videreutvikle vår økonomi- og virksomhetsstyring. En leder som ser verdien av å bidra med god styringsinformasjon for de beslutningene som ligger foran oss. En leder som bidrar til at vi synliggjør verdien vi skaper med våre leveranser hver dag. Som økonomidirektør hos vil du få store muligheter til å være med på å prege både din nye rolle og arbeidshverdag. Du får det overordnede ansvaret for å bidra til god økonomi- og virksomhetsstyring som understøtter effektive IKT-tjenester, innovasjon og utvikling for pasientenes helsetjeneste.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet overordnet ansvar for at foretaket til enhver tid har gode styrings- og rapporteringssystem som sikrer god ressursutnyttelse og drift. Du får en viktig rolle i å sette den strategiske agendaen for foretaket, samtidig som du leder og bidrar i det operative arbeidet. Du vil jobbe tett på den daglige virksomheten og være et viktig bindeledd inn mot resten av økonomimiljøet i Helse Midt-Norge. Som økonomidirektør vil du få en sentral rolle og være en viktig ressurs i virksomhetens forbedrings- og utviklingsarbeid. Vi ser etter en ansvarsfull, tillitsvekkende, analytisk og nytenkende leder innenfor økonomifaget. Du har utdanning fortrinnsvis på masternivå innenfor økonomi eller finans og har erfaring fra økonomifaget i en større organisasjon eller fra et konsulentselskap.

Ansvarsområde

 • Ansvar for å lede og utvikle økonomifunksjonen med stort fokus på virksomhetsstyring
 • Understøtte ledergruppen, administrerende direktør og styret med gode og faktabaserte beslutningsunderlag
 • Bidra til god virksomhetsstyring og at virksomhetens mål operasjonaliseres og følges opp
 • Være oversetter – gjøre komplekse økonomiske sammenhenger enkelt
 • Ta i bruk ny teknologi for forenkling, forbedring og en bedre ressursutnyttelse
 • Delta i økonomidirektør fora – og samhandle med ledere i tilsvarende rolle hos de andre helseforetakene i regionen samt nasjonalt fora for de andre helseforetakene innen IKT

Kvalifikasjoner
Du har utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor økonomi eller finans. Du har god forretningsforståelse og har erfaring fra en større virksomhet hvor økonomistyring, økonomioppfølging samt utvikling av økonomifunksjonen har vært viktige oppgaver. Dvs. erfaring med økonomiprosesser som budsjett, prognoser, rapportering, månedsavslutninger, analyser, controlling, prising, lønnsomhet, kalkyler ol. Betydelig relevant erfaring innen økonomi- og virksomhetsstyring kan kompensere for noe av utdanningskravet. Det er en fordel med god kjennskap til og erfaring fra offentlig forvaltning (som ansatt eller fra et konsulentselskap), et relevant nettverk og gjerne erfaring fra en større organisasjon. Du må ha en meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert
 • Strategisk og utviklingsorientert
 • God formidlingsevne
 • Opptatt av å bygge en kultur preget av samarbeid, åpenhet, kunnskap
 • Evne å skape tillit internt og eksternt
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Ønske om å skape resultater, være initiativrik og ha fokus på kvalitet og kundetilfredshet

Vi tilbyr
Hos oss vil du få være med på å prege din egen rolle, faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver hos Midt-Norges største IKT-miljø. Vi har et meget godt arbeidsmiljø preget av trivsel, samarbeid og stor takhøyde. Vi har fleksibel arbeidstidsordning, mulighet for hjemmekontor og du får gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Som ansatt i Hemit får du konkurransedyktige betingelser inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Du får en sentral rolle i Hemit sin ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor AS ved Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 for en uforpliktende samtale. Adm.dir. Trond Utne kan også kontaktes på tlf. 930 29 621. Alle henvendelser før søknadsfristen behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er 10.01..2023

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.