Sweco søker Senior rådgivere innen marine konstruksjoner

Hos oss utgjør du en forskjell. Sweco har en sterk markedsposisjon innen marine konstruksjoner både i Norge og andre Sweco-land og vi er stolte av å jobbe sammen med noen av bransjens mest spennende aktører. Vi er overbevist om at mye av omstillingen til et mer bærekraftig samfunn vil skje i det maritime segmentet. Sweco vil være en pådriver av denne utviklingen og har ambisjoner om å være den ledende rådgiveren for næringen og det offentlige i dette segmentet.

Nå ruster vi oss for å møte en økende mengde av spennende oppdrag og leter etter to engasjerte rådgivere som har erfaring fra prosjektering av marine konstruksjoner i betong og stål og kan anvende nettverket sitt i markedsarbeidet.

Hos oss vil dere utvikle dere. Å være seniorrådgiver i Sweco fører med seg muligheter og forventninger. Muligheter for å ta fatt på veldig spennende prosjekter som utvikler både dere personlig, Sweco som firma og ikke minst samfunnet i en mer bærekraftig retning. Forventninger er knyttet til selvstendighet, nettverksbygging og forretningsforståelse samt å støtte og veilede kolleger som har kortere fartstid enn deg selv.

I Sweco tror vi at fremtidens utfordringer møtes best med kompetanse, kunnskap og engasjement. Utvikling av våre medarbeidere er derfor et sentralt element i vår firmakultur. Medarbeiderundersøkelser viser da også at våre medarbeidere trives svært godt og at de setter stor pris på arbeidsmiljøet vårt som er åpen og inkluderende.

Vi søker deg. Sweco består av rådgivere med stor fagkunnskap. Vi søker dere som er senior rådgivere med kjennskap til gjennomføring av store prosjekter innen offshore og vind. Dere har erfaring med prosjektering av marine konstruksjoner og gjerne også flytende installasjoner. Innenfor markedsarbeid er det en fordel om dere har opparbeidet et nettverk og er i stand til å anvende dette i markedsarbeid sammen med andre i konsernet.

Vi håper at våre nye seniorrådgivere ivrer etter å skape et enda tettere samarbeid med fagmiljøer fra andre Sweco-land slik at vi kan styrke vår kompetanse på marine konstruksjoner på tvers av geografi og landegrenser. I Sweco skaper vi morgendagens samfunn sammen!
Som seniorrådgivere ser vi gjerne at dere vil bidra i alle faser til et prosjekt og at dere ønsker å samarbeide tett med kundene for å utvikle bærekraftige løsninger som forener teknikk og miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig arbeid med maritim-relaterte prosjekter
 • Aktivt markedsarbeid
 • Opplæring og erfaringsoverføring til yngre medarbeidere i gruppen
 • Bidra til vekst og utvikling av avdelingen
 • Jobbe i et internasjonalt nettverk innad i Sweco-konsernet og med internasjonale kunder
 • Orientere deg og følge med på samfunnsutviklingen og teknologien i sektoren

Dette kan dere

 • Dere er utdannet sivilingeniør/ master eller PhD innen konstruksjonsteknikk eller marinteknologi
 • Dere har minimum 8 års erfaring fra prosjektering av marine konstruksjoner i betong og stål.
 • Dere snakker og skriver godt norsk og engelsk.
 • Erfaring med offshore vind og flytende konstruksjoner.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Dere har kjennskap til gjennomføring av store prosjekter innen offshore og vind
 • Dere har et nettverk innen det maritime segmentet og er i stand til å anvende nettverket i markedsarbeid

Vi tilbyr:

 • Fri i påsken og romjulen i tillegg til 5 ukers ferie
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Spennende og samfunnsrelevante oppdrag
 • Åpent, sosialt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Kunnskapsrik og utviklende arbeidsplass
 • Gode utviklingsmuligheter og fokus på individuell faglig vekst
 • Fleksibel arbeidshverdag som legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid
 • Mulighet til å være en sentral del i den videre vekst og utvikling av avdelingen
 • Prosjekter på tvers av fagområder og avdelinger.
 • Utenlandsturer og sosiale arrangementer
 • Idrettslag

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen så kontakt gjerne:
Trond.Henanger@headvisor.no – tlf 47 30 20 61

Vi ser frem til din søknad og gleder oss til å møte dere!