Leder Miljøovervåkning og analyse - NOAH

VIL DU LEDE VÅRT ARBEID INNEN MILJØOVERVÅKNING OG ANALYSE?

I tillegg til å hindre forurensning, jobber NOAH med å utvikle fremtidens sirkulære løsninger gjennom forskning og utvikling av gjenvinningsløsninger. Fremover er vår målsetting å utnytte ressursene i avfallet bedre. NOAH har tung FoU kompetanse på gjenvinningsløsninger med mål om å lage produkter som erstatter jomfruelige råvarer, samtidig som vi reduserer behov for deponi.

For å styrke både fag- og ledelseskompetanse rekrutterer vi nå leder for Miljøovervåkning og Analyse på Langøya. Du vil ha ansvar for overvåkning av utslipp til luft og hav og resipientovervåkning, samt lede Lab-avdelingen. Ønsker du deg en stilling som kombinerer ledelse med faglig fokus og vil være er viktig bidragsyter til vår daglige drift og utviklingsprosjekter – da er dette stillingen for deg!

VI TILBYR:

 • En spennende stilling i grensesnittet mellom ledelse, utvikling og fag
 • Stor takhøyde for nye ideer og utviklende tiltak
 • Godt, inkluderende og samhandlende miljø
 • En arbeidsplass som satser på våre ansatte
 • En mulighet til å bidra i ny «grønn» industriutvikling

ANSVAR:

 • Lede driften av vårt Laboratorium på Langøya
 • Analyse og testing av avfall
 • Oppfølging av utslipp til luft og hav og resipientovervåkning
 • Stille egen fagkompetanse til rådighet i relevante prosjekter
 • Kundedialog og kundeutvikling angående våre tjenester og løsninger
 • Videreutvikling av våre løsninger sammen med andre nøkkelpersoner i selskapet
 • Delta i å utarbeide handlingsplaner og målsettinger for avdelingen og følge opp disse
 • Definere kompetansekrav i selskapet og ivareta hensiktsmessig bemanning
 • Ansvar for å ivareta og kontrollere at Langøya etterlever pålagte miljøkrav.

Vi søker en leder med min. mastergrad og bred erfaring innenfor kjemi. Kandidaten har trolig 3 – 5 års erfaring fra ledelse av tekniske team, gjerne erfaring fra laboratoriedrift, god økonomiforståelse og en trygg IT-bruker. Det er nødvendig å ha et bevisst forhold til HMS-arbeid. Kandidaten har meget gode kommunikasjonsevner på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og har gode engelskkunnskaper.

VIKTIGE PERSONLIGE EGENSKAPER:
Vi tror du får ting til å skje, er analytisk og mulighetsorientert. Du bør motiveres av å skape gode og varige løsninger innen fagområdet og du gir deg ikke før dette er gjennomført. Du har evne å formidle ideer og kunnskap, samt kommunisere godt med partnere, kunder og brukere. Vi ser etter en involverende og inkluderende person som kan ta beslutninger, gjennomføre prioriteringer og delegere oppgaver. Sist, men ikke minst må du ha ambisjoner og et oppriktig ønske om å bidra til at Noah opprettholder og utvikler sin ledende posisjon.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor Bjørn Waagø, tlf: 900 96 668. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig. Om ønskelig vil henvendelser til Headvisor behandles fortrolig i en innledende fase.